Skip to main content

Kultuuriteaduste instituudi juhatajana jätkab Art Leete

Kultuuriteaduste instituudi nõukogu valis 8. detsembri koosolekul instituudi juhatajaks taaskord professor Art Leete. Tema järgmine ametiaeg algab 1. jaanuaril 2022 ja kestab kuni 31. detsembrini 2024.

Image

Art Leete kirjutab uuesti ametisse astumisest järgnevalt:

"Mind ootab nüüd ees kolm põnevat aastat kultuuriteaduste instituudi eesotsas. Tänan kõiki, kes otsesemalt või kaudsemalt mind toetasid ning usaldasid mulle selle vastutusrikka, ent ka omamoodi inspireeriva rolli. See toimub huvitaval ajal, kui kõik meie ümber pakub uusi väljakutseid nii heas kui halvas.
Järgneval kolmel aastal pean oluliseks eeskätt üldisi, ehk isegi igavikulisi teemasid, nagu võrdse kohtlemise tagamine, vastuseis töökiusamisele ning meie töötajate karjääri toetamine. Kavatsen järgida ja kõigile vajadusel meelde tuletada Tartu ülikooli häid tavasid. Püüan meie inimesi innustada igasugusele tulemuslikkusele. Meie saavutusi ja edu mõõdetakse paljude väikeste töölõikude kaupa ning see tähendab, et kui igaüks peaks püüdma teha oma tööd kasvõi natuke tõhusamalt kui varem. Me sõltume üksteisest ja kui oleme toetavad ja lahked, läheb meil kõigil paremini.
Konkreetsema prioriteedina rõhutan vajadust kasvatada teadus- ja arendustöö projektide arvu, sest meie eelarve sõltub väga palju edukusest selles vallas. See aga tähendab, et me peame esitama ka rohkem taotlusi erinevatele rahastamisprogrammidele. Olen valmis soodustama suurte rahvusvaheliste taotluste ettevalmistamist, ent jälgida tuleb ka muid sobilikke programme, sealhulgas neid, mis toetavad väikesi projekte. Nagu öeldud – iga meie hea mõte ja tegu loeb, iga väike saavutus ja edusamm."

Art Leete on Tartu ülikooli etnoloogia professor alates 2004. aastast. Tema olulisemad uurimisteemad on soome-ugri põlisrahvaste ajalooline etnograafia, usund ja kohandumine tänapäevaste kultuurimuutustega. Ta on käinud 1991. aastast alates etnograafilistel välitöödel hantide, manside, metsa- ja tundraneenetsite ja komide seas. Professor Leete juhtis Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri püsinäituse „Uurali kaja“ loomist. Teda on tunnustatud Valgetähe viienda klassi teenetemärgiga.

#institute #studies #research #for society
Talvine lõputööde kaitsmine

Doctoral defence: Kyle Jonathan Davidson “Semiotic modelling of identity and communication in virtual reality, augmented reality, and mixed reality”

Share
08.04.2022
Share
25.01.2022
#institute
Klassikalise filoloogia üliõpilane Tartu Ülikooli kunstimuuseumis. Foto Nele Tammeaid.

Faculty of Arts and Humanities

Share
15.11.2021