Skip to main content

Ilmus arheoloogia aastakirja Tutulus uus number

Ilmunud on Eesti arheoloogia aastakirja Tutulus 2021. aasta number, üldjärjestuses kümnes.

Image

Aastakirjas tuleb juttu mõistatuslikust pronkskujukesest, imeväikestest taimejäänustest ja hambakivis peituvast infost muistse toidulaua kohta, sõjaeelsete kaevamistulemuste digiteerimisel avastatud kiviaegsest majast Narva jõe taga, õnnestunud rauasulatuseksperimendist Saula viikingikülas, Eesti osalusest Rooma impeeriumi aegses globaliseerumises ja kiviaegsetest kivitöötlemistehnikatest. On ka koera- ja kassilugu, mis räägivad muistsete koerte suurusest ja kasside nülgimisest keskaegses Tartus.  Mitu pikemat ülevaadet tutvustavad uusi avastusi Lõuna-Eestis. Neis kajastuvad kaevamised Tartus Väikse gildi hoone krundil ja Supilinnas Oa tänaval, kus leiti Põhjasõjas langenud sõdurite ühishauad, samuti uuringud Rosma linnamäel, Rannu kirikus ja Tarvastu ordulinnuses. Kaks kaastööd on Pihkva arheoloogidelt: 1268. aasta Rakvere suurlahingu võimalikust eellahingust Narva kose juures ja Pihkva uutest viikingihaudadest. Selle aasta esemelood tutvustavad sarvest kotisulgurit, keskaegseid sukajäänuseid ja 18. sajandi aadlike lauanõusid. Numbrist leiab ka iga-aastased lühemad välitööülevaated ja filmiarvustuse, samuti uue raamatu ja tervenisti kolme uue arheoloogianäituse tutvustused.

Tutulust annab välja Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakond.

Ajakiri on alates 15. jaanuarist saadaval 245 müügipunktis üle Eesti, vaata lähemalt kodulehelt.

Tellimine veebis.

#studies #research

Organisation of doctoral studies at the faculty

Doctoral studies and the University of Tartu are regulated by the Regulations for Doctoral Studies, which include general requirements for supervision, individual plannin

Share
25.11.2021
#research #university
Ajaloo ja arheoloogia instituudi ruumid

Research

Share
22.11.2021
#culture #research #university #näitus #üritused
Philosophicumi trepigalerii. Foto Andres Tennus.

Philosophicum Hall Gallery

Share
19.11.2021