Skip to main content

Rahvusteaduste professuurid

Tartu ülikooli kui rahvusülikooli ülesanne on edendada eesti keele ja kultuuri säilimise ja arengu eesmärgil Eestit ja tema rahvast uurivaid teadusi ning eestikeelset haridust, samuti säilitada ülikooli omandis olevat rahvuslikku kultuuripärandit. 

Ülikool on rahvuslik kultuuri istandus: osanik üleilmlises, rahvusvahelises teaduslikus ühispüüdes, ei saa ta ennast lahti kiskuda oma ümbrusest, mille nähtusi ta kõigepealt peab valgustama, mille noorust ta eestkätt peab kaasa kiskuma oma paleuste teenistusse, millele ta peab andma oma salvedest ja tagavaradest, et ise vastu saada värsket verd, uusi teaduse kandjaid.

Peeter Põld

Tartu Ülikoolis on 11 rahvusteaduste professuuri

Arheoloogia professuur - Valter Lang

Eesti ajaloo professuur - Tõnu-Andrus Tannberg

Eesti ja võrdleva rahvaluule professuur - Ülo Valk

Eesti kirjanduse professuur - Arne Merilai

Eesti keele ajaloo ja murrete professuur - Karl Pajusalu

Eesti keel võõrkeelena professuur - Birute Klaas-Lang                                                   

Etnoloogia professuur - Art Leete

Kultuurisemiootika professuur - Peeter Torop

Kunstiajaloo professuur - Juhan Maiste

Mõtteloo professuur - Pärtel Piirimäe

Tänapäeva eesti keele professuur - Liina Lindström

#studies
Praktika

Traineeship in Estonia

Share
06.12.2021
#studies #research

Organisation of doctoral studies at the faculty

Doctoral studies and the University of Tartu are regulated by the Regulations for Doctoral Studies, which include general requirements for supervision, individual plannin

Share
25.11.2021
#studies
Avatud kaustik

Application Forms

Share
23.11.2021