Skip to main content

Väliseesti külalisprofessuur

Väliseesti külalisprofessuur on loodud selleks, et kutsuda nimekaid eesti päritolu teadlasi vähemalt üheks semestriks Tartu Ülikooli. Tänu professuurile saavad ülikooli teadlased teha rohkem koostööd eesti päritolu tippteadlastega, üliõpilased osaleda nende loengukursustel ja suureneb Tartu Ülikooli nähtavus maailmas.

Külalisprofessor 2021/2022. õppeaastal - Jaan Valsiner
Jaan Valsiner on maailma üks juhtivamaid kultuuripsühholooge, kes on oma uurimistöös sidunud psühholoogia ja semiootika ning on aidanud tutvustada Eesti teadust maailmas.

Jaan Valsiner on muu hulgas töötanud psühholoogiaprofessorina Ameerika Ühendriikides Clarki Ülikoolis ja praegu on ta kultuuripsühholoogia professor Taanis Aalborgi Ülikoolis.

Väliseesti külalisprofessori stipendium võimaldab Jaan Valsineril teha õppe- ja teadustööd 2021/2022. õppeaastal Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis.

Ainekursus „Semioos pöördumatus ajas“ („Semiosis in irreversible time“) - I osa
Ingliskeelsel kursusel (kood õppeinfosüsteemis FLSE.00.326) keskendutakse tähendusloome dünaamikale pöördumatus ajas, märgisüsteemides, looduses, kultuuris ja ühiskonnas. Seminarid toimuvad reedeti kell 14–16. Vaata ainekava siit.

Ainekursus „Semioos pöördumatus ajas“ („Semiosis in irreversible time“) - II osa
Ingliskeelsel kursusel (kood õppeinfosüsteemis FLSE.00.326) keskendutakse tähendusloome dünaamikale pöördumatus ajas, märgisüsteemides, looduses, kultuuris ja ühiskonnas. Seminarid toimuvad reedeti kl 14–16. Vaata ainekava siit

Jaan Valsiner ja Hasso Krull vestlusõhtul "Loovus ja kultuuri kulg", 15. oktoober 2021


Jüri Talvet ja Jaan Valsiner Semiosalongi "Mythokatalysis" ettekandeõhtul "How allegorical sign fields set the stage for human dramas", 9. detsember 2021

 

#teaching
õppejõududekonverents2022

Conference "Teaching for Learning"

Share
14.12.2021