Doktoritöö: Tallinna kiriklik sõltumatus oli Rootsile pinnuks silmas

Lea Kõivu ajaloo erialal kaistud doktoritööst „Kirikukorraldus ja vaimulik elu rootsiaegses Tallinnas" selgub, et kiriku- ja usuelu rootsiaegses Tallinnas oli mitmekülgsem kui seni arvatud ning Rootsi keskvõimu ja Tallinna linnavõimu vahel oli omajagu hõõrdumist.

Rootsi aja alguseks 1561. aastal oli Tallinn juba sügavalt luterlik linn, mille kirikuelu juhtis raad. Rootsi kuningavõim sai peale mitmeid katseid Tallinna kiriku oma kontrolli alla alles 17. sajandi lõpuks. Ortodoksse luterluse kõrval levisid linnas ka rahvalikud usuvoolud, mille suhtes raad üsna paindlikku joont ilmutas. 

Loe lähemalt ERR teadusportaalist Novaator.

Lea Kõivu doktoritöö on tervikuna leitav keskkonnast Dspace

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“
Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid