Eesti, läti ja vene arheoloogid ühendavad arheoloogiapärandi kaitseks jõud

Homme, 10. mail kogunevad Tartu ülikoolis eesti, läti ja vene arheoloogid, et ühiselt arutada arheoloogiapärandi kaitse küsimusi ja arendada kolme riigi vahelist piiriülest koostööd.

1. mail käivitus euroliidu Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi raames uus arheoloogialane europrojekt "Arheoloogia, võim ja ühiskond: koostöö arheoloogiapärandi kaitseks". Üheksa partneriga kolme riiki hõlmava ja 2014. aasta lõpuni kestva projekti maht on üle 1,7 miljoni euro. Projekti juhib Tartu ülikool.

TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabineti juhataja Heiki Valgu sõnul on projekti eesmärk arheoloogiapärandi väljaselgitamine maastikul piirilähedastes piirkondades, samuti päästekaevamised ohustatud või lõhutud muististel. "Eestis toimub muististe väljaselgitustöö eeskätt ajaloolise Tartu- ja Võrumaa idaosas ning Setomaal. Kevadel otsitakse maastikul asulakohti, tuginedes rootsiaegsetele kaartidele, suvel kontrollitakse kohalikke elanikke küsitledes arhiiviteateid, mis on pärit nii arheoloogia- kui rahvaluulearhiivist," ütles Valk.

Projekti raames tehakse arheoloogilisi maastikuinspektsioone Eesti idapiiri lähedastes piirkondades, toimuvad loengud, seminarid ja õppepäevad, sh koolides ja omavalitsustes, antakse välja arheoloogia ja arheoloogiapärandi kaitse alaseid trükiseid. Rõuges arendatakse edasi mullu sügisel valminud viikingiaegset muinasmajakompleksi. Teavitustöös on erilise tähelepanu all muististe ulatuslik rüüstamine metallidetektorite abil. Piiriülene koostöö arheoloogiapärandi väljaselgitamise ja kaitse alal on aluseks sisulisele teaduskoostööle. Projekti raames valmivad ühised arheoloogiaandmebaasid kolme riigi üksteisega külgnevate piirialade kohta. Eesmärgiks on luua ja süvendada kontakte Eesti, Läti ja Vene arheoloogide, muinsuskaitsjate ja arheoloogiaüliõpilaste vahel.

Projekti avakohtumine algab neljapäeval, 10. mail kell 10. Domus Dorpatensise majas (Ülikooli 7) ja jätkub reedel kl 10 TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudis (Jakobi 2−213).

Lisainfo: Heiki Valk, TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia kabineti juhataja, tel 737 5653, 58 451 490, heiki.valk@ut.ee


Teate edastas

Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee