Skip to main content
Foto:
Eesti arheoloogia aastakiri Tutulus

Ilmus arheoloogia aastakirja Tutulus uus number

Ilmunud on Eesti arheoloogia aastakirja Tutulus 2021. aasta number, üldjärjestuses kümnes.

Image

Aastakirjas tuleb juttu mõistatuslikust pronkskujukesest, imeväikestest taimejäänustest ja hambakivis peituvast infost muistse toidulaua kohta, sõjaeelsete kaevamistulemuste digiteerimisel avastatud kiviaegsest majast Narva jõe taga, õnnestunud rauasulatuseksperimendist Saula viikingikülas, Eesti osalusest Rooma impeeriumi aegses globaliseerumises ja kiviaegsetest kivitöötlemistehnikatest. On ka koera- ja kassilugu, mis räägivad muistsete koerte suurusest ja kasside nülgimisest keskaegses Tartus.  Mitu pikemat ülevaadet tutvustavad uusi avastusi Lõuna-Eestis. Neis kajastuvad kaevamised Tartus Väikse gildi hoone krundil ja Supilinnas Oa tänaval, kus leiti Põhjasõjas langenud sõdurite ühishauad, samuti uuringud Rosma linnamäel, Rannu kirikus ja Tarvastu ordulinnuses. Kaks kaastööd on Pihkva arheoloogidelt: 1268. aasta Rakvere suurlahingu võimalikust eellahingust Narva kose juures ja Pihkva uutest viikingihaudadest. Selle aasta esemelood tutvustavad sarvest kotisulgurit, keskaegseid sukajäänuseid ja 18. sajandi aadlike lauanõusid. Numbrist leiab ka iga-aastased lühemad välitööülevaated ja filmiarvustuse, samuti uue raamatu ja tervenisti kolme uue arheoloogianäituse tutvustused.

Tutulust annab välja Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia osakond.

Ajakiri on alates 15. jaanuarist saadaval 245 müügipunktis üle Eesti, vaata lähemalt kodulehelt.

Tellimine veebis.

#teadus
Ivar Paulson

27. mail toimub Tartu Ülikoolis konverents “Ivar Paulson 100”

Jaga
11.05.2022
Jaga
10.05.2022
#teadus
Aigi Rahi-Tamme portree_Autor Aavo Kaine

JÄRELVAADATAV: Arhiivinduse professor Aigi Rahi-Tamm räägib inauguratsiooniloengul arhiivi ja inimese loost 1940.–1960. aastate oludes

Jaga
10.05.2022