Info esimese aasta doktorantidele

Esimese aasta doktorantide infopäeva esitlused

 

Tähtsaimad tegevused esimesel semestril

  • Registreeru õppeainetele hiljemalt 12. septembril.
     
  • Kohtu juhendajaga ja täida ootuste sõnastamise tööleht. Loe rohkem siit.

Ootuste sõnastamise tööleht

  • Sisesta esimese semestri perioodiplaan õppeinfosüsteemi 27. septembriks.

Perioodiplaan 

  • Juhendamiskokkuleppe sõlmimise tähtaeg on 28. september.

Juhendamiskokkulepe sõlmitakse doktorandi, tema juhendaja(te) ja ülikooli vahel ühe kuu jooksul pärast immatrikuleerimist. Leppes pannakse kirja, kuidas juhendajad omavahel vastutust ja tööülesandeid jagavad. Lisaks on leppes sõnastatud intellektuaalse omandi õiguste ja isikuandmete konfidentsiaalsuse üldised põhimõtted.

Allkirjastatud lepe viige Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaati aegsasti enne lõpptähtaega. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas allkirjastab lepingu ülikooli nimel dekaan. Lepe registreeritakse ja üks eksemplar säilitatakse dekanaadis, ülejäänud eksemplarid tagastatakse üksusesse ja antakse üle osapooltele. Eksemplare peab olema sama palju kui allkirjastajaid.

Kui soovite lepet allkirjastada digitaalselt, saatke pdf-failiga digikonteiner sekretär Maarja Nõmmikule (maarja.nommik@ut.ee).

Juhendamiskokkulepe

  • Kogu õppeaja kohta koostatud individuaalplaan tuleb esitada koos esimese ateseerimisaruandega. 

Individuaalplaan

  • Esimene atesteerimine toimub sügissemestri lõpus (eeldatavasti jaanuari lõpus, kuupäevad selguvad 1. novembriks). Atesteerimiseks tuleb lisaks indivuduaalplaanile esitada atesteerimisaruanne ja uue semestri perioodiplaan. Atesteerimisel on aluseks valdkondlik atesteerimiskord.

Valdkondlik atesteerimiskord

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022
#õppimine #õpetamine
Tudengid_HVHV

Esmakursuslaste infotunnid

23.08.2022
#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

22.08.2022