Kokkuvõttevõistlus "Tuum"

Tule TUUMALE!

Mis on TUUM?

See on juba neljandat aastat toimuv võistlus, milles iga osaleja saab proovile panna oma oskuse teha kuni 200-sõnaline kokkuvõte žürii antud tekstist.

Võistlus toimub reedel, 25. ja laupäeval, 26. septembril. 25. septembri hommikul avatakse Vikerraadio kodulehel (vikerraadio.ee) tekst, millest tuleb kokkuvõte teha. Valmis kokkuvõte tuleb sisestada samale leheküljele ja saata hiireklõpsuga minema.

Parimatele on auhinnad: esimene auhind 100 eurot, lisaks mitu teist ja kolmandat auhinda väärtusega 50 ja 25 eurot. Lisaks antakse eriauhind parimale kooliõpilasele.

Võistlusel saab osaleda üksi ja võistkonnana. Võistkonna võib moodustada nt perekond või sõpruskond. Võistkonna suurusele piiranguid ei ole.

 

Kellele TUUMA vaja on?

Kokkuvõtete tegemise oskust on vaja kõigile, eriti aga üliõpilastele. Iga üliõpilane alustajast doktorandini peab tegema pidevalt kokkuvõtteid. Neid on vaja näiteks seminarides vastates, referaate, lõputöid ja artikleid kirjutades.

TUUM on hea võimalus oma oskusi arendada, neid proovile panna ja teistega võrrelda.

Mida nõuab kokkuvõtte tegemine?

See nõuab oskust tekstist aru saada, sellest tuumne info üles leida ja tulemus lugejale edasi anda. Selle juures on vaja jälgida:

- et algse teksti mõte ei moonduks;
- et tulemus oleks objektiivne ja esitaks teksti autori mõtteid, mitte refereerija arvamusi;
- et kokkuvõte oleks lugejale või kuulajale arusaadav ka ilma originaalita;
- et tekst oleks keelelt tihe, lihtne, selge, täpne ja kirjavigadeta.

 

Kokkuvõttevõistluse korraldavad Haridus- ja Teadusministeerium, Rahvusringhääling ning Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut koostöös Emakeele Seltsi ja Emakeeleõpetajate Seltsiga.

 

Korraldajate nimel Tiit Hennoste