Külalisõppejõu loengud ajaloo ja arheoloogia instituudis

Ameerika Ühendriikide poolt finantseeritava Fulbright Scholar programmi raames õpetab 2015./2016. õppeaasta kevadsemestril Ajaloo ja arheoloogia instituudis külalisõppejõud Bernard Maegi. Tema uurimisalaks on Ameerika Ühendriikide immigratsiooni ja rahvusrühmade ajalugu rõhuasetusega Eesti ja Läti päritolu pagulastele, kes saabusid maale pärast Teist maailmasõda. Tema Minnesota ülikoolis kaitstud doktoritöö käsitles seda, kuidas ameeriklased Külma sõja ajal Balti pagulasi vastu võtsid, ja eriti, kuhu paigutati nad sõjajärgsetes ettekujutustes rasside ja rahvaste hierarhiast. Ben Maegi õpetab Minnesotas Bloomingtonis Normandale Community College’is Ameerika Ühendriikide ajalugu, 20. sajandi üldajalugu, Minnesota ajalugu ja maailmasõdade ajalugu. Tema eriliseks huviks on mängude ja simulatsioonide kasutamine ajaloo õpetamisel ja teiste tudengeid aktiivselt kaasavate õppemeetodite arendamine.

Tartu Ülikoolis õpetab Ben Maegi kursuseid „20th Century Global Migrations“ (FLAJ.06.178, 6EAP) ja „U.S. History in Global Perspective“ (FLAJ.06.179, 6 EAP).