Õppematerjalid

Lisaks enda igapäevasele õppetööle tegelevad humanitaarvaldkonna didaktikud aktiivselt ka sellega, et välja töötada teaduslikele õpetamise põhimõtetele tuginevaid õpikuid, õppevarasid ning -materjale.

 

Ajalugu

ajalooõpik I kaanepilt

Anu Raudsepp, Lauri Kann, Vivian Siirman
 

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg I osa

ajalooõpiku kaaned

Anu Raudsepp, Lauri Kann
 

Ajaloo õpik 8. klassile. Uusaeg II osa

Anu Raudsepp, Lauri Kann, Ilje Piir, Marten Pirts. Ajaloo töövihik 8. klassile. I osa

Anu Raudsepp, Lauri Kann, Ilje Piir, Marten Pirts. Ajaloo töövihik 8. klassile. II osa

Ilmumas! Anu Raudsepp, Lauri Kann, Ilje Piir, Marten Pirts. Vanaaja töölehed põhikoolile ja gümnaasiumile

Eesti keel ja kirjandus

eesti keele õpiku kaanepilt

Martin Ehala, Triinu Laar, Karin Soodla, Kadri Sõrmus, Maigi Vija. 

Gümnaasiumi praktilise eesti keele kursuste metoodika õpik
 

Eesti keel võõrkeelena

õpiku sõnajalaõis kaanepilt

Mare Kitsnik

Sõnajalaõis. 

Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpik. 1.osa. B2.1

õpiku sõnajalaõis kaanepilt

Mare Kitsnik

Sõnajalaõis.

Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpik. 2.osa. B2.2

õpiku naljaga pooleks I kaanepilt

Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp

Naljaga...

Eesti keele õpik B1-tasemele. Esimene osa.

õpiku naljaga pooleks kaanepilt

Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp

...pooleks.

Eesti keele õpik B1-tasemele. Teine osa.

Usundiõpetus

õpiku kohtumised kaanepilt

Olga Schihalejev, Merike Olt-Kleeband, Aleksandra Sooniste

Kohtumised. Väärtused ja valikud. Usundiõpetuse õpik II kooliastmele

 

õpiku suures küsimused kaanepilt

Toomas Jürgenstein, Olga Schihalejev

Usundimaailma suured küsimused. Gümnaasiumi usundiõpetuse õpik.

Kunstid ja käsitöö

õpiku loovtants kaanepilt

Anu Sööt

Loovtants. Tantsu baaselemendid. 

õpiku loovmäng kaanepilt

Anu Sööt

Loovmäng

õpku kaasaegne tantsupedagoogika kaanepilt

Koostaja: Anu Sööt

Kaasaegne tantsupedagoogika

Koostaja Anu Sööt. Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis

Merike Truu, Kerli Laur, Ave Jääger-Nurgamaa, Kadri Karu, Tartu Ülikooli kunstide ja tehnoloogia õpetaja eriala magistrandid. Tantsuõpetaja projekti aines loodud metoodilised materjalid 

UTTV. Loovtantsu õppevideod

#õppimine

Koolitusvõimalused ja üritused

Doktorandil tuleb oma õpingute käigus omandada oskusi, mis on vajalikud ja toetavad teadustöö valmimist ning professionaalset arengut.
#õppimine

Artiklite keeletoimetamise toetus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond toetab doktoritööga seotud artiklite keeletoimetamist.
#õppimine

Atesteerimise kuupäevad

Atesteerimised toimuvad kaks korda aastas: sügissemestri lõpus ja kevadsemestri lõpus.