Tartu Ülikooli Aasia keskus

Elo Süld
Elo Süld
keskuse juhataja
PhD (usuteadus)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

  • islami ajalooline ja tänapäevane kontekst,
  • islamimaade mitmekesisusprobleemid,
  • islamofoobia Eestis. 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Kikee Doma Bhutia
Aasia uuringute teadur
PhD (folkloristika)
Ülikooli 18-308

Uurimisteemad:

  • institutsionaalse budismi sümbioos,
  • Himaalaja piirkonna põlisrahvaste uskumused,
  • rahvapärased religioossed kombed,
  • rahvapäraste sümbolite tähtsus erinevate kogukondade ja kuuluvuse ideede ümbermõtestamisel ja mõistmisel,
  • religiooni ja kultuuri roll laiemas sotsiaalses konfliktis,
  • välispoliitika kujundamine globaliseerumispoliitika riikidevahelises raamistikus,
  • rahvusliku identiteedi kontseptsioon.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Helen Haas
Helen Haas
Lähis-Ida teadur 0,375 k, Lähis-Ida koordinaator 0,3 k
PhD (religiooniuuringud)
Ülikooli 18-308