Valitsus

Valdkonna valitsus kui nõuandev kogu valmistab ette valdkonna nõukogusse arutamisele ja kinnitamisele suunatavad materjalid ning võtab vastu põhimõttelisi otsuseid kiireloomuliste ülesannete lahendamiseks.

Valitsuse tööd juhib dekaan, lisaks kuuluvad sinna prodekaanid, kõigi struktuuriüksuste juhid ja teised dekaani poolt määratud isikud.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna valitsus (seisuga 01.09.2022):

 • Anti Selart, dekaan
 • Riho Altnurme, teadusprodekaan
 • Anneli Saro, õppeprodekaan
 • Klaarika Marton, dekanaadi juhataja
 • Eva-Kaia Vabamäe, valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht
 • Valter Lang, ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja
 • Liina Lindström, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja
 • Bruno Mölder, filosoofia ja semiootika instituudi juhataja
 • Art Leete, kultuuriteaduste instituudi juhataja
 • Roland Karo, usuteaduskonna juhataja
 • Terje Loogus, maailma keelte ja kultuuride instituudi direktor
 • Juko-Mart Kõlar, Viljandi kultuuriakadeemia direktor
Jakobi 2 õppehoone

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond hoiab kõrget kohta rahvusvahelises edetabelis

Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Rektor kõnepuldis

Rektor: Eesti parim konkurentsieelis ja demokraatia kindlustus on pärisintellekt