Valitsus

Valdkonna valitsus kui nõuandev kogu valmistab ette valdkonna nõukogusse arutamisele ja kinnitamisele suunatavad materjalid ning võtab vastu põhimõttelisi otsuseid kiireloomuliste ülesannete lahendamiseks.

Valitsuse tööd juhib dekaan, lisaks kuuluvad sinna prodekaanid, kõigi struktuuriüksuste juhid ja teised dekaani poolt määratud isikud.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna valitsus (seisuga 01.09.2022):

 • Anti Selart, dekaan
 • Riho Altnurme, teadusprodekaan
 • Anneli Saro, õppeprodekaan
 • Klaarika Marton, dekanaadi juhataja
 • Eva-Kaia Vabamäe, valdkonna arendus- ja kommunikatsioonijuht
 • Valter Lang, ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja
 • Liina Lindström, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja
 • Bruno Mölder, filosoofia ja semiootika instituudi juhataja
 • Art Leete, kultuuriteaduste instituudi juhataja
 • Roland Karo, usuteaduskonna juhataja
 • Terje Loogus, maailma keelte ja kultuuride instituudi direktor
 • Juko-Mart Kõlar, Viljandi kultuuriakadeemia direktor
Raamat "Eestikeelse Tartu ülikooli esimene aastasada"

Eestikeelse ülikooli esimene aastasada jõudis kaante vahele

Tartu Ülikooli personaliosakond on uuendanud võrdse kohtlemise temaatikat käsitlevat veebilehte.

Ülikooli võrdse kohtlemise uuendatud veebileht sisaldab nüüd ka selgitavaid videoid

Politsei

Tartus korraldatakse koostööõppust, mille harjutused toimuvad ka ülikooli kesklinna hoonete ümbruses