Juhtimine ja kontaktid

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna kõrgeim otsustuskogu on valdkonna nõukogu. Nõukogule nõu andev kogu on valdkonna valitsus. Valdkonna tegevust juhib dekaan, kes lähtub oma töös Tartu Ülikooli põhikirjast ning kehtivast valdkonna arengukavast koos võtmenäitajatega

Dekaan

Valdkonna tööd juhib dekaan, kes valitakse neljaks aastaks ülikooli professorite, dotsentide, juhtivteadurite ja vanemteadurite hulgast rektori kehtestatud korras. Dekaanikandidaate võivad esitada rektor, valdkonda kuuluvate instituutide ja kolledžite nõukogud, vähemalt kümme valdkonna akadeemilist töötajat ühiselt ja valdkonna üliõpilaskogu.

Valdkonna õppe-, teadus- ja arendustegevust koordineerib dekaani juhtimisel valdkonna dekanaat.

Nõukogu

Valdkonna kõrgeim otsustuskogu on 25-liikmeline valdkonna nõukogu. Nõukogu koosseisu kuuluvad dekaan ning valdkonda kuuluvate instituutide juhid ja kolledžite direktorid. Lisaks kuulub valdkonna nõukokku viis üliõpilast ja kolm nõukogu enda nimetatud liiget. Ülejäänud kohtadele valivad oma esindajad valdkonna akadeemilised töötajad. Nõukogu esimees on dekaan.

Valitsus

Nõuandva koguna on moodustatud valdkonna valitsus, kuhu kuuluvad dekaan, prodekaanid, kõigi struktuuriüksuste juhid ja teised dekaani poolt määratud isikud.

 

 

Valdkonna instituudid ja kolledžid

Ajaloo ja arheoloogia instituut (Jakobi 2, Tartu):
+372 7375651
E-post: ajalugu@ut.ee
Ajaloo ja arheoloogia instituut (Jakobi 2, Tartu):
+372 7375651
E-post: ajalugu@ut.ee
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut (Jakobi 2, Tartu):
+372 7375221
E-post: keeleteadus@ut.ee
Eesti ja üldkeeleteaduse instituut (Jakobi 2, Tartu):
+372 7375221
E-post: keeleteadus@ut.ee
Filosoofia ja semiootika instituut (Jakobi 2, Tartu):
+ 372 7375314
E-post: filosoofia.semiootika@ut.ee
Filosoofia ja semiootika instituut (Jakobi 2, Tartu):
+ 372 7375314
E-post: filosoofia.semiootika@ut.ee
Kultuuriteaduste instituut (Ülikooli 16, Tartu):
+372 7375223
E-post: kultuuriteadused@ut.ee
Kultuuriteaduste instituut (Ülikooli 16, Tartu):
+372 7375223
E-post: kultuuriteadused@ut.ee
Maailma keelte ja kultuuride instituut (Lossi 3, Tartu):
E-post: keeled@ut.ee
Maailma keelte ja kultuuride instituut (Lossi 3, Tartu):
E-post: keeled@ut.ee
Usuteaduskond (Ülikooli 18, Tartu):
+372 7375300
E-post: us@ut.ee
Usuteaduskond (Ülikooli 18, Tartu):
+372 7375300
E-post: us@ut.ee
Viljandi kultuuriakadeemia (Posti 1, Viljandi):
+372 4355232
E-post: kultuur@ut.ee
Viljandi kultuuriakadeemia (Posti 1, Viljandi):
+372 4355232
E-post: kultuur@ut.ee
#õppimine #ülikoolist

Tartu kõrgkoolid tutvustavad Kultuurikatlas tudengilinna õppimisvõimalusi

25. jaanuaril Tallinnas Kultuurikatlas toimuval kõrghariduspäeval „Õpi Tartus!“ tutvustatakse õppimisvõimalusi Tartu kõrgkoolides.
#instituudist #ülikoolist #valdkonnast
Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž

Maailma keelte ja kultuuride kolledžist saab instituut

#ülikoolist
Multicultural-work-place

Ülikooli keelepoliitika peab toetuma tegelikule suhtlusele