Teadus

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond on suurim, mitmekülgseim ja rahvusvaheliselt kõige tunnustatum humanitaarteaduste uurimiskeskus Eestis.

[...] probleemide lahendamine nõuab humanitaar- ja sotsiaalteaduste panust. See tähendab inimese käsitlemist mitte ainuüksi bioloogilise, füüsikalise ja keemilise olendina (mida ta kahtlemata samuti on), vaid mõistusliku, ühiskondliku ja kultuurilise olendina. Just seda õpetavad meile "pehmed teadused", mille objektiks on inimene ja tema mõttemaailm ajaloolises arengus ning kultuurilises mitmekesisuses. Siia juurde kuulub ka keele – eriti emakeele – kui mõtlemise instrumendi täpne ja tundlik kasutamine, mille läbi toimib ka omakeelse kultuuri säilitamine ning areng.

Mõtteloo professor Pärtel piirimäe

Vabade kunstide professuur

Rahvusteaduste professuurid

Kõnepult Eesti Teaduste Akadeemias

Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professorid tutvustavad oma teadustööd 

Signing of a memorandum of cooperation.

Rahvusvahelise lepingu eesmärgiks on edendada koostööd õigeusu vallas

Andres Tennus

Lauri Kann kaitseb doktoritööd „Inimohvritega revolutsioonisündmused Eesti linnades 1905. aastal“