Doktoriõpingud humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond on kõige mitmekülgsem ja rahvuvaheliselt tunnustatum humanitaarteaduste uurimiskeskus Eestis. Mitmekülgsust toetavad valdkonna doktoriõppe vastuvõtutingimusedkandidaadil on võimalik doktorantuuri kandideerida sellise uurimisteemaga, mis talle endale kõige rohkem huvi pakub, tingimusel, et vastavas instituudis leidub teemale ka sobiv juhendaja. 

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõpe annab ainulaadse teadusliku arusaama inimloomusest, sellest, kuidas me ümbritsevat maailma mõtestame, loome ja omavahel suhtleme. Humanitaarteaduste doktorikraad ei tähenda ainult teoreetilisi teadmisi, vaid annab ka praktilised oskused eluks ühiskonnas, kus on äärmiselt oluline mõista inimest ja tema käitumist kultuurilises kontekstis.

Humanitaarteaduste doktoriõpe pakub võimalust uurida nii iseseisvalt kui ka koos uurimisrühmaga inimese tegevust ja loomingut, mis väljendub keeltes ja kultuurides, kõiges inimvaimu loodus. Humanitaarid väärtustavad akadeemilist vabadust ja võimalust mõelda elu põhiküsimuste ja -väärtuste üle

Riho Altnurme, valdkonna teaduprodekaan


Humanitaarteaduste
ja kunstide valdkond on koduks mitmele interdistsiplinaarsele teaduskeskusele, näiteks digihumanitaaria ja infoühiskonna keskus ning Aasia keskus. Valdkonna doktorantidel on mitmeid võimalusi teha koostööd väliskolleegidega. Alati on käimas nii kohalikke kui rahvusvahelisi projekte, millesse meie doktorandid saavad panustada. Valdkonna töötajad ja doktorandid korraldavad rahvusvahelisi konverentse ja suvekoole, regulaarselt toimuvad näiteks suvekool Digitaalsed meetodid humanitaar-ja sotsiaalteadustes ning Tartu semiootika suvekool.


Loe lähemalt humanitaarteaduste doktoriõppe programmi sisseastumise kohta

Valdkondlikud e–maili listid, mille kaudu saadetakse doktorantidele ja juhendajateledoktoriõpet puudutavat infot, sh doktoriõppe korralduse, mobiilsustoetuste, koolituste ja muude ürituste kohta. 

Doktorantide list - hv.doktorandid@lists.ut.ee

Eksternide list - hv.eksternid@lists.ut.ee

Doktorantide juhendajate list - hv.juhendajad@lists.ut.ee

Stipendiumide ja välismaal õppimise võimaluste kohta saab infot iganädalasest üliõpilaste infokirjast. Üliõpilased liidetakse selle infokirjaga automaatselt. 

Mitteriiklike stipendiumite ja grantide kohta saab infot  

Teiste ülikoolis kasutatavate e-maili listide kohta leiab infot Sympa keskkonnas, sealsamas saab listidega liituda ja nendest lahkuda. 

Atesteerimise kuupäevad

19. jaanuar 2023

 • Doktoriõppekava Ajalugu
 • Humanitaarteaduste doktoriõppeprogrammi erialad
  • ajalugu
  • arheoloogia
  • kunstiajalugu

24. jaanuar 2023

 • Doktoriõppekava Eesti ja soome-ugri keeleteadus
 • Humanitaarteaduste doktoriõppeprogrammi erialad
  • keeleteadus
  • fennougristika

20. jaanuar 2023

 • Doktoriõppekava Filosoofia
 • Humanitaarteaduste doktoriõppeprogrammi eriala filosoofia

23. jaanuar 2023

 • Doktoriõppekava Semiootika ja kultuuriteooria
 • Humanitaarteaduste doktoriõppeprogrammi eriala semiootika ja kultuuriteooria

20. jaanuar 2023 

 • Doktoriõppekava Kirjandus ja kultuuriteadused
 • Humanitaarteaduste doktoriõppeprogrammi erialad
  • eesti kirjandus
  • etnoloogia
  • võrdlev kirjandusteadus
  • teatriteadus
  • folkloristika

25. jaanuar 2023

 • Doktoriõppekavad
  • Germaani-romaani filoloogia
  • Vene ja slaavi filoloogia
 • Humanitaarteaduste doktoriõppeprogrammi erialad
  • inglise keel ja kirjandus
  • prantsuse keel ja kirjandus
  • hispaania keel ja kirjandus
  • saksa keel ja kirjandus
  • vene keel ja kirjandus
  • skandinavistika
  • klassikaline filoloogia
  • tõlketeadus

19. jaanuar 2023

 • Doktoriõppekava Religiooniuuringud ja teoloogia
 • Humanitaarteaduste doktoriõppeprogrammi erialad
  • religiooniuuringud
  • teoloogia

 

Doktoriõppe programmid enne 2022/2023 õppeaastat

Doktoriõppe programm alates õppeaastast 2022/2023

 

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskuse alla kuulub üks doktoriõppe programm: humanitaarteadused. Programm ühendab 22 eriala, mida koordineerivad ajaloo ja arheoloogia instituut, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, filosoofia ja semiootika instituut, kultuuriteaduste instituut, usuteaduskond ning maailma keelte ja kultuuride kolledž.

Valdkonnas õpib ligikaudu 200 doktoranti, kellest 30% on välistudengid. Doktorantide taust on väga mitmekesine ning uurimisalade valik lai - zoosemiootikast arheoloogilise keemiani.

Keskuse ülesanne on tagada, et valdkonna doktoriõpe toimuks kooskõlas kehtestatud kordadega. Lisaks vastutab keskus sujuva infovahetuse ning doktorantide ja juhendajate nõustamise eest küsimustes, mis puudutavad doktoriõppe korraldust, rahastusmeetmeid ning õppeainete ja koolituste valikut. Doktoriõppe keskuse all jätkavad tööd kaks ASTRA doktorikooli - kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool ning keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool - mis korraldavad doktorantidele kirjutamislaagreid ja koolitusi.

Doktoriõpe humanitaaria ja kunstide valdkonnas arendab kriitilise mõtlemise oskust, mida saab rakendada nii mineviku pärandile pühendatud teadustöös kui ka tänapäevase ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamisel.

Raili Marling, anglistika professor

Doktoriõppe korraldus valdkonnas


Doktorandi staatus ja doktoriõppe rahastus

Doktoriõppesse kandideerija ja doktorandi jaoks on oluline aru saada erineva staatusega kaasnevatest tingimustest ja võimalustest. Järgnev koduleht annab ülevaate doktorandi staatusest ja doktoriõpingute rahastamise võimalustest.

Loe lähemalt

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond toetab selliste artiklite keeletoimetamist, mis:

 • on (doktorandi jaoks) võõrkeelsed,
 • kvalifitseeruvad doktoritöö kaitsmisel arvestatavaks publikatsiooniks.

Taotlemise kord ja tingimused:

 • Toetust saab taotleda Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant;  
 • Taotlusi on võimalik esitada aastaringselt;
 • Toetuse taotlemiseks täitke palun avaldus. Avaldusele tuleb lisada artikli käsikiri; avalduse peab kinnitama doktorandi juhendaja.

Lisatingimused:

 • Valitud keeletoimetaja peab olema usaldusväärne, valdama erialaterminoloogiat ning järgima akadeemilise keelekasutuse nõudeid;
 • Eelarveks on keskmiselt 300–400 eurot; 
 • Keeletoimetajale saab töö eest tasuda: 
  • töövõtulepinguga (leping sõlmitakse enne töö alustamist)
  • lisatasu (kui keeletoimetaja on TÜ töötaja)
  • arve alusel (keeletoimetuse ettevõte esitab arve Tartu Ülikoolile, arve edastatakse doktorikoolile)

NB! Maksmisviisist tuleb doktorikoolide kontorit teavitada enne töö alustamist. 


Avaldust saab esitada kahel viisil: 

1) digiallkirjastatuna e-posti teel, aadressil lii.lang@ut.ee

2) paberil - aadressil Jakobi 2-119 (Tartu)
 

Küsimuste puhul pöörduge palun doktorikoolide kontorisse, Jakobi 2-119 (Tartu), lii.lang@ut.ee

Doktoriõppe nõukogu
Esimees:
professor Riho Altnurme, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaan

Liikmed:
doktoriõppe ja projektide peaspetsialist Lii Lang
lektor Janet Laidla (ajaloo ja arheoloogia instituut)
lektor Ann Veismann (eesti ja üldkeeleteaduse instituut)
kaasprofessor Alexander Stewart Davies (filosoofia ja semiootika instituut)
professor Kristin Kuutma (kultuuriteaduste instituut)
professor Raili Marling (maailma keelte ja kultuuride kolledž)
lektor Ain Riistan (usuteaduskond)
Nele Dresen (religiooniuuringute ja teoloogia doktorant)
Auli Viidalepp (semiootika ja kultuuriteooria doktorant)

 

ASTRA doktorikoolid

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas tegutsevad kaks doktorikooli: keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool ning kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool. Doktorikoolide tegevused hõlmavad nii erialaseid kui erialaüleseid huvisid, toetades tudengite rahvusvahelist õppe- ja teaduskoostööd. Doktorikoolid korraldavad muuhulgas kirjutamislaagreid ja üldoskuskoolitusi, kus saavad osaleda kõik valdkonna doktorandid.

Loe lähemalt

 

Hea teadustava

Doktoriõpe Tartu Ülikoolis

Contacts
Riho Altnurme
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
teadusprodekaan
Jakobi 2-127

Usuteaduskond
Kirikuloo õppetool
kirikuloo professor
Ülikooli 18-312
+372 5344 1310
Riho Altnurme on valdkonna teadusprodekaan. Ta vastutab doktoriõpingute eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas ning on humanitaarteaduste doktoriõppe programmi juht.
Riho Altnurme
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
teadusprodekaan
Jakobi 2-127

Usuteaduskond
Kirikuloo õppetool
kirikuloo professor
Ülikooli 18-312
+372 5344 1310
Külli Kuusik
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
õppekorralduse peaspetsialist
Jakobi 2-118
+372 737 5342
Külli Kuusik on valdkonna õppekorralduse peaspetsialist, kes täidab ühtlasi valdkondliku Dora Pluss lühiajalise mobiilsustoetuse stipendiumikomisjoni sekretäri rolli ja nõustab üliõpilasi õppetöö alal. Tema poole võib pöörduda ka kõikide eksternina õppimisega seonduvate küsimustega.
Külli Kuusik
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
õppekorralduse peaspetsialist
Jakobi 2-118
+372 737 5342
Heddy Haljak
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
õppekorralduse peaspetsialist
Jakobi 2-118
+372 737 5344
Heddy Haljak on valdkonna õppekorralduse peaspetsialist, kes nõustab üliõpilasi õppetöö alal. Tema poole võib pöörduda ka kõikide eksternina õppimisega seonduvate küsimustega.
Heddy Haljak
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
õppekorralduse peaspetsialist
Jakobi 2-118
+372 737 5344
#kestlikkus #teadus #ülikoolist
peahoone

Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus hõlbustab teadusaladevahelist koostööd

#teadus #ühiskonnale
22 indiviidiga tohutu massihaud, kus oli 21 imikut ja üks naine

Doktoritöö: Eesti keskaegne linnalaps sõi nagu väike täiskasvanu

#teadus

Ekaterina Iaschuk kaitseb doktoritööd „Творчество М.Н. Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии“

19. detsembril kell 14.15 kaitseb Ekaterina Iaschuk doktoritööd „Творчество М.Н. Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии".