Skip to main content

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskuse alla kuulub üks doktoriõppe programm: humanitaarteadused. Programm ühendab 22 eriala, mida koordineerivad ajaloo ja arheoloogia instituut, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, filosoofia ja semiootika instituut, kultuuriteaduste instituut, usuteaduskond ning maailma keelte ja kultuuride kolledž.

Valdkonnas õpib ligikaudu 200 doktoranti, kellest 30% on välistudengid. Doktorantide taust on väga mitmekesine ning uurimisalade valik lai - zoosemiootikast arheoloogilise keemiani.

Keskuse ülesanne on tagada, et valdkonna doktoriõpe toimuks kooskõlas kehtestatud kordadega. Lisaks vastutab keskus sujuva infovahetuse ning doktorantide ja juhendajate nõustamise eest küsimustes, mis puudutavad doktoriõppe korraldust, rahastusmeetmeid ning õppeainete ja koolituste valikut. Doktoriõppe keskuse all jätkavad tööd kaks ASTRA doktorikooli - kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool ning keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool - mis korraldavad doktorantidele kirjutamislaagreid ja koolitusi.

Valdkondlikud e–maili listid, mille kaudu saadetakse doktorantidele ja juhendajateledoktoriõpet puudutavat infot, sh doktoriõppe korralduse, mobiilsustoetuste, koolituste ja muude ürituste kohta. 

Doktorantide list - hv.doktorikool@lists.ut.ee

Eksternide list - hv.eksternid@lists.ut.ee

Doktorantide juhendajate list - hv.dk.juhendajad@lists.ut.ee

Stipendiumide ja välismaal õppimise võimaluste kohta saab infot iganädalasest üliõpilaste infokirjast. Üliõpilased liidetakse selle infokirjaga automaatselt. 

Mitteriiklike stipendiumite ja grantide kohta saab infot  

Teiste ülikoolis kasutatavate e-maili listide kohta leiab infot Sympa keskkonnas, sealsamas saab listidega liituda ja nendest lahkuda. 

Ajalugu 20.01.2022, algusega kell 10:00

Eesti ja soome-ugri keeleteadus 25.01.2022

Filosoofia 27.01.2022

Germaani-romaani filoloogia 27.01.2022, algusega kell 10:00

Kirjandus ja kultuuriteadused 27.01.2022, algusega kell 12:00

Semiootika ja kultuuriteooria 28.01.2022

Religiooniuuringud ja teoloogia 27.01.2022

Vene ja slaavi filoloogia 17.01.2022, algusega kell 14:00
 

Doktoriõppe programmid enne 2022/2023 õppeaastat

Doktoriõppe programm alates õppeaastast 2022/2023

 

ASTRA doktorikoolid

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas tegutsevad kaks doktorikooli: keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool ning kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool. Doktorikoolide tegevused hõlmavad nii erialaseid kui erialaüleseid huvisid, toetades tudengite rahvusvahelist õppe- ja teaduskoostööd. Doktorikoolid korraldavad muuhulgas kirjutamislaagreid ja üldoskuskoolitusi, kus saavad osaleda kõik valdkonna doktorandid.

Loe lähemalt

 

Doktoriõppe korraldus valdkonnas

Doktoriõppe erialasid koordineerivad instituudid
Humanitaarteaduste valdkonna doktoriõppe erialasid koordineerivad järgmised instituudid:
- ajaloo ja arheoloogia instituut;
- eesti ja üldkeeleteaduse instituut;
- filosoofia ja semiootika instituut;
- kultuuriteaduste instituut;
- usuteaduskond;
- maailma keelte ja kultuuride kolledž.

Stipendiumid ja toetused

Doktoranditoetuse, tulemusstipendiumi ja muude stipendiumite ja toetuste kohta leiad rohkem infot ülikooli kodulehel

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond toetab selliste artiklite keeletoimetamist, mis:

 • on (doktorandi jaoks) võõrkeelsed,
 • kvalifitseeruvad doktoritöö kaitsmisel arvestatavaks publikatsiooniks.

Taotlemise kord ja tingimused:

 • Toetust saab taotleda Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant;  
 • Taotlusi on võimalik esitada aastaringselt;
 • Toetuse taotlemiseks täitke palun avaldus. Avaldusele tuleb lisada artikli käsikiri; avalduse peab kinnitama doktorandi juhendaja.

Lisatingimused:

 • Valitud keeletoimetaja peab olema usaldusväärne, valdama erialaterminoloogiat ning järgima akadeemilise keelekasutuse nõudeid;
 • Eelarveks on keskmiselt 300–400 eurot; 
 • Keeletoimetajale saab töö eest tasuda: 
  • töövõtulepinguga (leping sõlmitakse enne töö alustamist)
  • lisatasu (kui keeletoimetaja on TÜ töötaja)
  • arve alusel (keeletoimetuse ettevõte esitab arve Tartu Ülikoolile, arve edastatakse doktorikoolile)

NB! Maksmisviisist tuleb doktorikoolide kontorit teavitada enne töö alustamist. 


Avaldust saab esitada kahel viisil: 

1) digiallkirjastatuna e-posti teel, aadressil monika.tasa@ut.ee

2) paberil - aadressil Jakobi 2-119 (Tartu)
 

Küsimuste puhul pöörduge palun doktorikoolide kontorisse, Jakobi 2-119 (Tartu), monika.tasa@ut.ee, 737 6534. 

Hea teadustava

Doktoriõpe Tartu Ülikoolis

Riho Altnurme
teadusprodekaan
kirikuloo professor
5344 1310
Riho Altnurme on valdkonna teadusprodekaan. Ta vastutab doktoriõpingute eest humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas ning on humanitaarteaduste doktoriõppe programmi juht.
Riho Altnurme
teadusprodekaan
kirikuloo professor
Külli Kuusik
õppekorralduse peaspetsialist
737 5342
Külli Kuusik on valdkonna õppekorralduse peaspetsialist, kes täidab ühtlasi õppeinfosüsteemi koordinaatori ja valdkondliku Dora Pluss lühiajalise mobiilsustoetuse stipendiumikomisjoni sekretäri rolli ja nõustab üliõpilasi õppetöö alal. Tema poole võib pöörduda ka kõikide eksternina õppimisega seonduvate küsimustega.
Külli Kuusik
õppekorralduse peaspetsialist
#õppimine #teadus

Doktoriõppe korraldus valdkonnas

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri, mis sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani. atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta.

Jaga
09.12.2021
#õppimine #teadus

Humanitaarteaduste doktoriõppe programm

Alates 2022/2023. õppeaastast on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas üks doktoriõppe programm, mis koondab 22 eriala:

Jaga
08.12.2021
#õppimine
HV magistrikool

Õpetajakoolitus

Jaga
15.11.2021