Autor:
Johan-Paul Hion

Humanitaarteaduste magistrikool

Humanitaarteaduste magistrikool (HUMA) ühendab humanitaarvaldkonna magistriõpet ja erinevaid erialasid. Magistrikooli raames toimub magistriõppe korraldamine ja koordineerimine (ühisainete kavandamine ja läbiviimine, praktika ja erialaüleste magistriseminaride korraldamine, valikainete moodulite pakkumine, külalisõppejõudude ja praktikute kaasamine õppetöösse). Magistrikoolide raames tehtavat koostööd korraldavad magistrikooli nõukogud, mis koosnevad magistrikooliga liitunud erialade esindajatest ja üliõpilastest.

Magistrikool loob õppekavades interdistsiplinaarseid või valdkonna üleselt korraldatud koostöökohti - selleks on ellu kutsutud interdistsiplinaarne magistrikooli moodul (üliõpilane valib oma õppekavast lähtudes kuni 15 EAP mahus ainekursuseid). Magistrikooli ainete läbimine ja ühistel teadussündmustel osalemine annab oskusi ja kogemusi interdistsiplinaarsete probleemide ja uurimisküsimuste lahendamiseks ning süvendab lõimumist ja koostööd humanitaarvaldkonna erinevate erialade vahel.

Järgmine magistrikooli sügiskool toimub 14.-15. novembril 2024 Tartu ülikooli raamatukogus.

I õppesessioon (24. nädal) 15.-16.02.2024 
II õppesessioon (26. nädal) 29.02.-1.03.2024 
III õppesessioon (28. nädal) 14.-15.03.2024 
IV õppesessioon (29. nädal) 21.-22.03.2024 
V õppesessioon (31. nädal) 4.-5.04.2024
VI õppesessioon (34. nädal) 25.-26.04.2024 
VII õppesessioon (36. nädal) 9.-10.05.2024
VIII õppesessioon (38. nädal) 23.-24.05.2024 
(IX õppesessioon (40. nädal) 6.-7.06.2024)


I õppesessioon (2. nädal) 12.- 13.09.2024
II õppesessioon (4. nädal) 26.- 27.09.2024
III õppesessioon (6. nädal) 10.- 11.10.2024
IV õppesessioon (8. nädal) 24.- 25.10.2024
V õppesessioon (10. nädal) 07.- 08.11.2024
VI õppesessioon (12. nädal) 21.- 22.11.2024
VII õppesessioon (14. nädal) 05.- 06.12.2024
VIII õppesessioon (16. nädal) 19.- 20.12.2024
IX õppesessioon (19. nädal) 09.-10.01.2025

HUMA raames loetavate ainete kava järgmiseks õppeaastaks. 

Ester Bardone (etnoloogia)
Alexander Stewart Davies (filosoofia)
Janet Laidla (ajalugu)
Tanel Lepsoo (prantsuse keel ja kirjandus)
Liina Lukas (maailmakirjandus, nõukogu esinaine)
Raili Marling (inglise keel ja kirjandus)
Aigi Rahi-Tamm (arhiivindus)
Nelly Mäekivi (semiootika)
Silver Rattasepp (semiootika)
Ain Riistan (religiooniuuringud ja teoloogia)
Anneli Saro (teatriteadus, õppeprodekaan)
Elo-Hanna Seljamaa (folkloristika)
Hedi-Liis Toome (teatriteadus) 
üliõpilane Katrin Angel (maailmakirjandus)
üliõpilane Beatrice Veidenberg (romanistika/klassikaline filoloogia)

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale