Humanitaarteaduste magistrikool

Humanitaarteaduste magistrikool (HUMA) ühendab humanitaarvaldkonna magistriõpet ja erinevaid erialasid. Magistrikool loob õppekavades interdistsiplinaarseid või valdkonna üleselt korraldatud koostöökohti, milleks on interdistsiplinaarne magistrikooli moodul (üliõpilane valib oma õppekavast lähtudes kuni 15 EAP mahus ainekursuseid).

Magistrikool annab oskusi ja kogemusi interdistsiplinaarsete probleemide ja uurimisküsimuste lahendamiseks ning süvendab lõimumist ja koostööd humanitaarvaldkonna erinevate erialade vahel.

Järgmine magistrikooli sügiskool toimub 16.-17. novembril 2023.

HUMA raames loetavate ainete kava järgmisteks õppeaastateks leiab siit

I õppesessioon (2. nädal) 13.-15.09.2023 
II õppesessioon (4. nädal) 27.-29.09.2023 
III õppesessioon (6. nädal) 11.-13.10.2023 
IV õppesessioon (8. nädal) 25.-27.10.2023 
V õppesessioon (10. nädal) 8.-10.11.2023 
VI õppesessioon (12. nädal) 22.-24.11.2023 
VII õppesessioon (14. nädal) 6.-8.12.2023 
VIII õppesessioon (16. nädal) 20.-22.12.2023 
(IX õppesessioon (19. nädal) 10.-12.01.2024)

Magistrikooli tegevus
Magistrikooli raames toimub magistriõppe korraldamine ja koordineerimine (ühisainete kavandamine ja läbiviimine, praktika ja erialaüleste magistriseminaride korraldamine, valikainete moodulite pakkumine, külalisõppejõudude ja praktikute kaasamine õppetöösse).

Magistrikoolide raames tehtavat koostööd korraldavad magistrikooli nõukogud, mis koosnevad magistrikooliga liitunud erialade esindajatest ja üliõpilastest.

Ester Bardone (etnoloogia)

Alexander Stewart Davies (filosoofia)

Janet Laidla (ajalugu)

Tanel Lepsoo (prantsuse keel ja kirjandus)

Liina Lukas (maailmakirjandus, nõukogu esinaine)

Raili Marling (inglise keel ja kirjandus)

Aigi Rahi-Tamm (arhiivindus)

Tiit Remm (semiootika)

Ain Riistan (religiooniuuringud ja teoloogia)

Anneli Saro (teatriteadus, õppeprodekaan)

Elo-Hanna Seljamaa (folkloristika)

Hedi-Liis Toome (teatriteadus) 

üliõpilane Katrin Angel (maailmakirjandus)

  üliõpilane Beatrice Veidenberg (romanistika/klassikaline filoloogia)

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#tudengile #õppimine
Tudengid filosoofia osakonnas

Vabaained humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht