Humanitaarteaduste magistrikool

Humanitaarteaduste magistrikool (HUMA) ühendab humanitaarvaldkonna magistriõpet ja erinevaid erialasid. Magistrikool loob õppekavades interdistsiplinaarseid või valdkonna üleselt korraldatud koostöökohti, milleks on interdistsiplinaarne magistrikooli moodul (üliõpilane valib oma õppekavast lähtudes kuni 15 EAP mahus ainekursuseid).

Magistrikool annab oskusi ja kogemusi interdistsiplinaarsete probleemide ja uurimisküsimuste lahendamiseks ning süvendab lõimumist ja koostööd humanitaarvaldkonna erinevate erialade vahel.

HUMA raames loetavate ainete kava järgmisteks õppeaastateks leiab siit

I õppesessioon (24. nädal) 8.-10.02.2023 

II õppesessioon (25. nädal) 15.-17.02.2023 

III õppesessioon (28. nädal) 8.-10.03.2023 

IV õppesessioon (30. nädal) 22.-24.03.2023 

V õppesessioon (33. nädal) 12.-14.04.2023 

VI õppesessioon (34. nädal) 19.-21.04.2023 

VII õppesessioon (36. nädal) 3.-5.05.2023 

VIII õppesessioon (38. nädal) 17.-19.05.2023 

(IX õppesessioon (40. nädal) 31.05-2.06.2023) 

Magistrikooli tegevus
Magistrikooli raames toimub magistriõppe korraldamine ja koordineerimine (ühisainete kavandamine ja läbiviimine, praktika ja erialaüleste magistriseminaride korraldamine, valikainete moodulite pakkumine, külalisõppejõudude ja praktikute kaasamine õppetöösse).

Magistrikoolide raames tehtavat koostööd korraldavad magistrikooli nõukogud, mis koosnevad magistrikooliga liitunud erialade esindajatest ja üliõpilastest.

Ester Bardone (etnoloogia)

Alexander Stewart Davies (filosoofia)

Janet Laidla (ajalugu)

Tanel Lepsoo (prantsuse keel ja kirjandus)

Liina Lukas (maailmakirjandus, nõukogu esinaine)

Raili Marling (inglise keel ja kirjandus)

Aigi Rahi-Tamm (arhiivindus)

Tiit Remm (semiootika)

Ain Riistan (religiooniuuringud ja teoloogia)

Anneli Saro (teatriteadus, õppeprodekaan)

Elo-Hanna Seljamaa (folkloristika)

Hedi-Liis Toome (teatriteadus) 

üliõpilane Katrin Angel (maailmakirjandus)

  üliõpilane Beatrice Veidenberg (romanistika/klassikaline filoloogia)

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja võõrkeelsetele erialadele

#õppimine
Ghent

Erasmus+ Euroopa-sisene konkurss 2023/2024

#õppimine
gloobus

Infotund: Erasmus+ programmiga Euroopasse õppima!