Autor:
Johan-Paul Hion

Humanitaarteaduste magistrikool

Humanitaarteaduste magistrikool (HUMA) ühendab humanitaarvaldkonna magistriõpet ja erinevaid erialasid. Magistrikooli raames toimub magistriõppe korraldamine ja koordineerimine (ühisainete kavandamine ja läbiviimine, praktika ja erialaüleste magistriseminaride korraldamine, valikainete moodulite pakkumine, külalisõppejõudude ja praktikute kaasamine õppetöösse). Magistrikoolide raames tehtavat koostööd korraldavad magistrikooli nõukogud, mis koosnevad magistrikooliga liitunud erialade esindajatest ja üliõpilastest.

Magistrikool loob õppekavades interdistsiplinaarseid või valdkonna üleselt korraldatud koostöökohti - selleks on ellu kutsutud interdistsiplinaarne magistrikooli moodul (üliõpilane valib oma õppekavast lähtudes kuni 15 EAP mahus ainekursuseid). Magistrikooli ainete läbimine ja ühistel teadussündmustel osalemine annab oskusi ja kogemusi interdistsiplinaarsete probleemide ja uurimisküsimuste lahendamiseks ning süvendab lõimumist ja koostööd humanitaarvaldkonna erinevate erialade vahel.

Järgmine magistrikooli sügiskool toimub 16.-17. novembril 2023.

I õppesessioon (2. nädal) 13.-15.09.2023 
II õppesessioon (4. nädal) 27.-29.09.2023 
III õppesessioon (6. nädal) 11.-13.10.2023 
IV õppesessioon (8. nädal) 25.-27.10.2023 
V õppesessioon (10. nädal) 8.-10.11.2023 
VI õppesessioon (12. nädal) 22.-24.11.2023 
VII õppesessioon (14. nädal) 6.-8.12.2023 
VIII õppesessioon (16. nädal) 20.-22.12.2023 
(IX õppesessioon (19. nädal) 10.-12.01.2024)

I õppesessioon (24. nädal) 15.-16.02.2024 
II õppesessioon (26. nädal) 29.02.-1.03.2024 
III õppesessioon (28. nädal) 14.-15.03.2024 
IV õppesessioon (29. nädal) 21.-22.03.2024 
V õppesessioon (32. nädal) 11.-12.04.2024
VI õppesessioon (34. nädal) 25.-26.04.2024 
VII õppesessioon (36. nädal) 9.-10.05.2024
VIII õppesessioon (38. nädal) 23.-24.05.2024 
(IX õppesessioon (40. nädal) 6.-7.06.2024)

HUMA raames loetavate ainete kava järgmiseks õppeaastaks leiab siit

Ester Bardone (etnoloogia)
Alexander Stewart Davies (filosoofia)
Janet Laidla (ajalugu)
Tanel Lepsoo (prantsuse keel ja kirjandus)
Liina Lukas (maailmakirjandus, nõukogu esinaine)
Raili Marling (inglise keel ja kirjandus)
Aigi Rahi-Tamm (arhiivindus)
Tiit Remm (semiootika)
Ain Riistan (religiooniuuringud ja teoloogia)
Anneli Saro (teatriteadus, õppeprodekaan)
Elo-Hanna Seljamaa (folkloristika)
Hedi-Liis Toome (teatriteadus) 
üliõpilane Katrin Angel (maailmakirjandus)
üliõpilane Beatrice Veidenberg (romanistika/klassikaline filoloogia)

Posternäitus "Tõde ja õigus" Jakobi 2 õppehoones

Magistriprojekti põhjal valminud näitus võimaldab lugejal mõtiskleda „Tõe ja õiguse“ tegelaste iseloomuomaduste üle

Inimesed töötamas

Aasia ja Lähis-Ida keelte oskus on muutumas põnevast hobist karjäärieeliseks

Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni