Skip to main content

Humanitaarteaduste magistrikool

Humanitaarteaduste magistrikool on erialade vahelise koostöö koht, ühendades humanitaarvaldkonna magistriõpet. Magistrikool loob õppekavades interdistsiplinaarseid või valdkonna üleselt korraldatud koostöökohti, milleks on interdistsiplinaarne magistrikooli moodul (üliõpilane valib oma õppekavast lähtudes kuni 15 EAP mahus ainekursuseid).

Magistrikool annab oskusi ja kogemusi interdistsiplinaarsete probleemide ja uurimisküsimuste lahendamiseks ning süvendab lõimumist ja koostööd humanitaarvaldkonna erinevate erialade vahel.

Magistrikooli tegevus
Magistrikooli raames toimub magistriõppe korraldamine ja koordineerimine (ühisainete kavandamine ja läbiviimine, praktika ja erialaüleste magistriseminaride korraldamine, valikainete moodulite pakkumine, külalisõppejõudude ja praktikute kaasamine õppetöösse).

Magistrikoolide raames tehtavat koostööd korraldavad magistrikooli nõukogud, mis koosnevad magistrikooliga liitunud erialade esindajatest ja üliõpilastest.

Ester Bardone (etnoloogia)

Alexander Stewart Davies (filosoofia)

Janet Laidla (ajalugu)

Tanel Lepsoo (prantsuse keel ja kirjandus)

Liina Lukas (maailmakirjandus, nõukogu esinaine)

Raili Marling (inglise keel ja kirjandus)

Aigi Rahi-Tamm (arhiivindus)

Tiit Remm (semiootika)

Ain Riistan (religiooniuuringud ja teoloogia)

Anneli Saro (teatriteadus, õppeprodekaan)

Elo-Hanna Seljamaa (folkloristika)

Hedi-Liis Toome (teatriteadus) 

üliõpilane Katrin Angel (maailmakirjandus)

  üliõpilane Beatrice Veidenberg (romanistika/klassikaline filoloogia)

#õppimine #teadus

Doktoriõppe korraldus valdkonnas

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri, mis sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani. atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta.

Jaga
09.12.2021
#õppimine #teadus

Humanitaarteaduste doktoriõppe programm

Alates 2022/2023. õppeaastast on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas üks doktoriõppe programm, mis koondab 22 eriala:

Jaga
08.12.2021
#õppimine #teadus
inimesed lehvitavad

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskus

Jaga
07.12.2021