Humanitaarteaduste magistrikool

Humanitaarteaduste magistrikool (HUMA) ühendab humanitaarvaldkonna magistriõpet ja erinevaid erialasid. Magistrikool loob õppekavades interdistsiplinaarseid või valdkonna üleselt korraldatud koostöökohti, milleks on interdistsiplinaarne magistrikooli moodul (üliõpilane valib oma õppekavast lähtudes kuni 15 EAP mahus ainekursuseid).

Magistrikool annab oskusi ja kogemusi interdistsiplinaarsete probleemide ja uurimisküsimuste lahendamiseks ning süvendab lõimumist ja koostööd humanitaarvaldkonna erinevate erialade vahel.

HUMA raames loetavate ainete kava järgmisteks õppeaastateks leiab siit

Magistrikooli tegevus
Magistrikooli raames toimub magistriõppe korraldamine ja koordineerimine (ühisainete kavandamine ja läbiviimine, praktika ja erialaüleste magistriseminaride korraldamine, valikainete moodulite pakkumine, külalisõppejõudude ja praktikute kaasamine õppetöösse).

Magistrikoolide raames tehtavat koostööd korraldavad magistrikooli nõukogud, mis koosnevad magistrikooliga liitunud erialade esindajatest ja üliõpilastest.

Ester Bardone (etnoloogia)

Alexander Stewart Davies (filosoofia)

Janet Laidla (ajalugu)

Tanel Lepsoo (prantsuse keel ja kirjandus)

Liina Lukas (maailmakirjandus, nõukogu esinaine)

Raili Marling (inglise keel ja kirjandus)

Aigi Rahi-Tamm (arhiivindus)

Tiit Remm (semiootika)

Ain Riistan (religiooniuuringud ja teoloogia)

Anneli Saro (teatriteadus, õppeprodekaan)

Elo-Hanna Seljamaa (folkloristika)

Hedi-Liis Toome (teatriteadus) 

üliõpilane Katrin Angel (maailmakirjandus)

  üliõpilane Beatrice Veidenberg (romanistika/klassikaline filoloogia)

#õppimine

Info esimese aasta doktorantidele

Siit lehelt leiad tähtsaima info alustavale doktorandile.
06.09.2022
#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022
#õppimine #õpetamine
Tudengid_HVHV

Esmakursuslaste infotunnid

23.08.2022