Sisseastumine

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on võimalik õppima asuda nii bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse-, magistri- kui ka doktoriastmesse. Õppekavad on üles ehitatud moodulitena, mis võimaldab tudengitel oma õpinguid paindlikult planeerida.


Image

Meie üliõpilastel on:

  •  kaasaegsed õppetingimused väärika ajalooga hoonetes Tartu ja Viljandi kesklinnas
  •  võimalus uurida ja mõtestada meie ühiskonna aluseks olevaid ideid
  •  tunnustatud ja silmapaistvate õppejõudude tugi
  •  motiveeritud ning toetavad kaastudengid
  •  perspektiivikad karjäärivõimalused tööturul

Harjumus vaadata suurt pilti, otsida seoseid ja süsteemseid lahendusi on aidanud mul juhina luua visioone, näha kujundlikult nii eesmärke kui ka nendeni jõudmise lahendusi, märgata alternatiive ja analüüsida väga keerulist ja mitmetahulist informatsiooni.

Katrin Kiisler - Riigikantselei nõunik, klassikalise filoloogia eriala vilistlane

Rasmus Kagge: ajaloo õppimine on teraapia

#sisseastumine

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

12.07.2022
#sisseastumine
Õnnelik Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudeng

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud

12.07.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli LT tudeng raamatutega

Tartu Ülikooli saab kandideerida veel vaid 29. juunini

28.06.2022