Dekaan

Valdkonna tööd juhib dekaan, kes valitakse neljaks aastaks ülikooli professorite, dotsentide, juhtivteadurite ja vanemteadurite hulgast rektori kehtestatud korras. Dekaanikandidaate võivad esitada rektor, valdkonda kuuluvate instituutide ja kolledžite nõukogud, vähemalt kümme valdkonna akadeemilist töötajat ühiselt ja valdkonna üliõpilaskogu.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan on alates 1. jaanuarist 2020 keskaja professor Anti Selart. Dekaan juhib muuhulgas valdkonna nõukogu tööd, teostab järelvalvet valdkonna struktuuriüksuste tegevuse üle, esindab ülikooli vastavalt rektori antud volitustele.

Dekaan määrab ametisse prodekaanid. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan on professor Anneli Saro ja teadusprodekaan professor Riho Altnurme.

Image
Anti Selart

Anti Selart

Dekaan

Keskaja professor

Image
Anneli Saro

Anneli Saro

Õppeprodekaan

Teatriteaduse professor

Image
Riho Altnurme

Riho Altnurme

Teadusprodekaan

Kirikuloo professor

 

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand