Skip to main content

Dekaan

Valdkonna tööd juhib dekaan, kes valitakse neljaks aastaks ülikooli professorite, dotsentide, juhtivteadurite ja vanemteadurite hulgast rektori kehtestatud korras. Dekaanikandidaate võivad esitada rektor, valdkonda kuuluvate instituutide ja kolledžite nõukogud, vähemalt kümme valdkonna akadeemilist töötajat ühiselt ja valdkonna üliõpilaskogu.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan on alates 1. jaanuarist 2020 praktilise keskaja professor Anti Selart. Dekaan juhib muuhulgas valdkonna nõukogu tööd, teostab järelvalvet valdkonna struktuuriüksuste tegevuse üle, esindab ülikooli vastavalt rektori antud volitustele.

Dekaan määrab ametisse prodekaanid. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan on professor Anneli Saro ja teadusprodekaan professor Riho Altnurme.

Image

Anti Selart

Dekaan

Praktilise keskaja professor

Image

Anneli Saro

Õppeprodekaan

Teatriteaduse professor

Image

Riho Altnurme

Teadusprodekaan

Kirikuloo professor

 

#ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone suvel lippudega vaade paremalt küljelt

Tartu Ülikool ootab kandideerima väliseesti külalisprofessori stipendiumile

Jaga
10.05.2022
#ülikoolist
Rahvas Tartu Ülikooli peahoone ees

JÄRELVAADATAV: 28. aprillil tutvustati kõrghariduse rahastamise mudeleid ja nende muutmise võimalikku mõju

Jaga
19.04.2022
#ülikoolist
Peahoone Ukraina riigilipu värvides, foto Andres Tennus

Ülikoolipere on oodatud Vene-Ukraina sõja teemalisse vestlusringi

Jaga
29.03.2022