Praktika

Tööturu ja vilistlaste uuringud tõestavad, et praktika sooritamine ülikoolis annab parema stardipositsiooni tööleasumiseks.

Millest alustada praktikakoha otsimist? Kas praktikat saab teha ka välismaal? Milliseid võimalusi erinevad asutused praktikaks pakuvad? Tule 22. veebruaril valdkonna töö- ja praktikamessile ja saa teada!

Kuidas leida praktikakohta?

Kõige parema ülevaate oma eriala praktikavõimaluste kohta saad instituudist, kolledžist või akadeemiast. Nõuannete saamiseks pöördu praktikakoordinaatori, programmijuhi või õppekorralduse spetsialisti poole. 

Praktikakoha otsimiseks tutvu humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna praktikapartneritega, kes ootavad meie üliõpilasi enda juurde. Kui leiad sobiva asutuse, siis võta julgelt ühendust!

Praktikale ministeeriumitesse võivad kandideerida kõikide Eesti kõrgkoolide üliõpilased. 

Praktikat ei pea tegema tingimata Eestis, vaid võib minna ka välismaale.

Praktika- ja tööpakkumisi leiad ka TÜ Futulabi kodulehelt.

Virtuaalne praktikamess 2022

Valdkonna praktikapartnerid

Asutus

Praktikavõimalused

Eesti Keele Instituut
Eesti keele e-ülesannete koostamine II ja III kooliastmele, etümoloogiasõnaraamatu viidete koostamine, etümoloogilise kartoteegi korrastamine, Eesti keeleteadlaste intervjuude salvestiste litereerimine, kohanimekartoteegi sedelite märksõnastamine, praktika sõnaraamatute osakonnas, praktika eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivis (EMSUKA), praktika terminoloogiaosakonnas, praktika sõnaraamatute infotehnoloogiliste lahenduste teemal.
Eesti Mälu Instituut

Tõlkepraktika (ka subtiitrite loomine), toimetamispraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, tööpaja, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid), projektikirjutamispraktika

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskus

Giidipraktika, toimetamispraktika, muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, tööpaja, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid),näitusepraktika

Politsei- ja piirivalveameti keskarhiiv (Tallinnas)
Arhiivinduse praktika (NB! nõutavad algteadmised arhiivinduse/infokorralduse alustest). Kontakt: maila.kukk@politsei.ee
Rahvusarhiiv
Mitmed arhiivitöö tegevused olenevalt huvilise ettevalmistusest ja arhiivi võimalustest.
Tartu Saksa Kultuuri Instituut
Kultuurikorraldus
Võru Instituut
Õpetajapraktika, tõlkepraktika, projektikirjutamispraktika, muuseumi- ja arhiivipraktika, näitusepraktika, toimetamispraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika, etnoloogia uurimistöö ja välitöö praktika.

 

Asutus

Praktikavõimalused

Eesti Draamateater

Teatripraktika, kultuurikorralduse praktika etendusteenistuses, toimetajapraktika kirjandustoas, TÜ VKA tudengitele erinevad lavastuse ettevalmistamisega seotud praktikad lavastusteenistuse erinevatel aladel (valgus, heli, butafooria jms).

Eesti Rahvakultuuri Keskus

Kultuurikorraldus riiklikul, maakondlikul ja kohalikul tasandil (kultuuriprotsesside juhtimine, kultuurijuhtide pädevused, kultuuris osalemise ja osasaamise võimaluste kaardistamine), rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi toetusmeetmetega seotud tegevused ja analüüs, vaimse kultuuripärandi protsesside analüüs (Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu ja UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjad), täienduskoolituse vajadused ja võimalused rahvakultuuri valdkonnas.

Eesti Teatri Agentuur

Teatripraktika, kultuurikorralduse praktika, tõlkepraktika, toimetamispraktika

Karlova Teater/Emajõe Suveteater

Teatripraktika, kultuurikorralduse praktika (lavastuse produtseerimine ja assisteerimine etenduste ajal)

Kogo Galerii

Näituste praktika, kultuurikorralduse praktika

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond
Tartu Euroopa kultuuripealinn 2024 seotud tegevused: kultuurikorralduse praktika, turunduskommunikatsiooni praktika, tõlkepraktika
Teater Vanemuine

Teatripraktika, kultuurikorralduse praktika, tõlkepraktika, toimetamispraktika

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon

Kommunikatsioon. kultuuripärandi kaitse, ürituste korraldamine

 

Asutus

Praktikavõimalused

Eesti Ajaloomuuseum
Muuseumipraktika - kogud, haridus, näitus.
Eesti Kirjandusmuuseum
Nii eesti- kui ka saksakeelsete käsikirjakogude kollatsioneerimine, tekstide ja metaandmete sisestamine infosüsteemi KIVIKE, 14.-19. sajandist pärineva arhiivimaterjali tõlkimine saksa ja ladina keelest eesti keelde, vanas kirjakeeles folklooriaineliste tekstide ümberpanemine kaasaegsesse eesti keelde.
Eesti Kunstimuuseum
Eesti Kunstimuuseumi filiaalides on võimalik praktikat sooritada üliõpilastel, kes omandavad kõrgkoolis muuseumi tegevusega seotud eriala.
Eesti Maanteemuuseum
Giidipraktika, muuseumi- ja arhiivipraktika, kultuurikorralduslik praktika
Eesti Meremuuseum
Ootame peamiselt ajaloo ja arhiivinduse erialade tudengeid. Praktikat saaks teha teadurite ja kuraator-koguhoidjate kõrval. Ühtlasi saaksid praktikandid tutvuda ka näituste ettevalmistuse protsessiga.
Eesti Rahva Muuseum
Välitööd, visuaalantropoloogia, külastajauuringud, külastajavaatlused, kasutajate uuringud, teadustöö muuseumis, tõlkepraktika, ürituskorraldus, esemekonserveerimise- ja kogude säilitustöö alane praktika, muuseumi kogud, müügitegevus ja tootearendus, infojuhtimine ja –liikumine, haridusprogrammide testimine ning läbiviimine, muuseumiturundus
Eesti Sõjamuuseum/Kindral Laidoneri Muuseum

Giidipraktika,toimetamispraktika, muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika. Kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, töötoa, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid), kriitikapraktika (arvustuse avaldamine), näitusepraktika, projektikirjutamispraktika

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
Muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika, giidipraktika, kultuurikorralduslik praktika
Eesti Tervishoiumuuseum

Muuseumipraktika (kogud, haridus,näitused)

Järvamaa Muuseum

Giidipraktika, tõlkepraktika (ka subtiitrite loomine), muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, töötoa, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid), teatripraktika (lavastusprotsessis osalemine), näitusepraktika

SA Narva Muuseum
Narva Muuseum ootab enda juurde praktikale tudengeid erinevatelt erialadelt: ajaloolasi, nahakunstnikke, folkloriste, arhiivindustudengeid, fototudengeid, tekstiilitudengeid, restaureerijaid, kunstiajaloolasi, arheolooge, jne.
Tartu Kunstimuuseum
Tõlkepraktika, muuseumipraktika (arhiivipraktika/kunstikorraldus), muuseumipedagoogi praktika
Tartu Linnamuuseum
Muuseumipraktika (töö kogudega), giidipraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika, õpetajapraktika
Tartu Ülikooli Muuseum
Muuseumipraktika, toimetamispraktika, tõlkepraktika, müügitegevuse ja tootearenduse praktika
Vabamu - Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseum

Muuseumipraktika (kogud, haridus, näitus), kultuurikorralduse praktika

 

Danpower Eesti AS
Tööpakkumised hea saksa keele oskusega tudengitele (koolitus ettevõtte poolt)
Finnair
Töövõimalus inglise keele oskusega tudengitele, kasuks tuleb soome keele oskus.    
Greenlander AS
Giidipraktika ja reisikorraldus.
Luisa tõlkebüroo
Tõlkepraktika
Meta Advisory
Kommunikatsiooni ja poliitilise nõustamise praktika
Tallink Grupp AS
Erinevad praktikavõimalused
Teksti- ja tõlkebüroo Eiffel
Tõlkepraktika

 

#instituudist #koostöö #rahvusvaheline
Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

#kooliõpilasele #koostöö #kultuur #ühiskonnale
Fotol Kadi Kähär-Peterson

Noorte Eesti mõtteloolaste podcast’i avalik salvestus 18. aprillil, Kadi Kähär-Peterson kõneleb Garlieb Merkelist

#koostöö

Stefan Gelfgreni avatud loeng 20. aprillil

Stefan Gelfgren peab avaliku loengu "Vastupanu, kohanemine ja omaksvõtmine: kuidas ja miks kolm erinevat kristlikku liikumist kasutavad digitaalset meediat".