Autor:
Andero Kalju

Praktika

Tööturu ja vilistlaste uuringud tõestavad, et praktika sooritamine ülikoolis annab parema stardipositsiooni tööleasumiseks. Kuidas leida praktikakohta?

Kõige parema ülevaate oma eriala praktikavõimaluste kohta saad oma instituudist või akadeemiast. Nõuannete saamiseks pöördu praktikakoordinaatori, programmijuhi või õppekorralduse spetsialisti poole (kontaktid allpool).

Praktikakoha otsimiseks tutvu humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna praktikapartneritega, kes ootavad meie üliõpilasi enda juurde (info allpool). Kui leiad sobiva asutuse, siis võta julgelt ühendust!

Praktikat ei pea tegema tingimata Eestis, vaid võib minna ka välismaale. Praktika- ja tööpakkumisi leiad ka TÜ Futulabi kodulehelt.

Iga kevadsemestri alguses toimub ka valdkonna karjääripäev - tule kogu ideid oma tuleviku kujundamiseks ja tutvu praktikavõimalustega! Karjääripäeva kutse saadame ülipilaste meililisti.

Liitu valdkonna praktikapakkumiste listiga

Praktikainfo üliõpilastele ja praktikakoordinaatorite kontaktid

Praktikainfo instituudi kodulehel

Praktikakoordinaator:

Janet Laidla - janet.laidla@ut.ee, 737 3672

Praktikainfo instituudi kodulehel 

Praktikakoordinaatorid:

Maigi Vija (eesti keele ja kirjanduse õpetaja) - maigi.vija@ut.ee, 737 6127 

Ann Siiman, Maria Reile (eesti ja soome-ugri keeleteadus bakalaureuseõpe, keeleteaduse magistriõpe) - ann.siiman@ut.ee, maria.reile@ut.ee

Ülle Niin (õppekorralduse spetsialist) - ylle.niin@ut.ee, 737 5227 

Semiootika instituudi praktikainfo

Praktikakoordinaatorid:

Jaana Eigi-Watkin (filosoofia) - jaana.eigi-watkin@ut.ee

Ulla Juske (semiootika) - ulla.juske@ut.ee

Praktikainfo instituudi kodulehel

Praktikakoordinaatorid:

Kirsti Jõesalu (etnoloogia) - kirsti.joesalu@ut.ee

Jana Reidla (kultuurikorraldus) - jana.reidla@ut.ee

Andrus Org (kirjandusteadus) - andrus.org@ut.ee

Riina Oruaas (teatriteadus) - riina.oruaas@ut.ee

Kristel Kivari (folkloristika) kristel.kivari@ut.ee

Maailma keelte ja kultuuride instituudi praktikainfo

Praktikakoordinaatorid:

Anu Treikelder (võõrkeeleõpetaja) - anu.treikelder@ut.ee, 737 6245

Mari Kruse (Euroopa keeled ja kultuurid; romanistika: hispaania keel ja kirjandus) - mari.kruse@ut.ee

Tanel Lepsoo (romanistika: prantsuse keel ja kirjandus) - tanel.lepsoo@ut.ee

Sirje Kupp-Sazonov (tõlkeõpetus) - sirje.kupp-sazonov@ut.ee

Anneli Sigus, Natalja Zagura (inglise keel ja kirjandus) - anneli.sigus@ut.ee, natalja.zagura@ut.ee

Reet Bender (saksa keel ja kirjandus) - reet.bender@ut.ee

Tatjana Stepaništševa (vene ja slaavi filoloogia) - tatjana.stepanishcheva@ut.ee

Kadri Novikov (antiikkeeled ja -kultuurid) - kadri.novikov@ut.ee

Kristina Mullamaa (Skandinaavia keeled ja kultuurid) - kristina.mullamaa@ut.ee

Praktikainfo usuteaduskonnas

Praktikakoordinaatorid:

Kaido Soom - kaido.soom@ut.ee, 56620334

Olga Schihalejev (religioonipedagoogika) - olga.schihalejev@ut.ee, 5208026

Üliõpilane saab infot praktika kohta oma eriala programmijuhilt.

Valdkonna praktikapartnerid

Eesti Keele Instituut

Eesti Keele Instituut pakub võimalust tulla meie juurde omandama kogemusi töötamiseks keeleandmetega. Praktiseerida saab keelekorraldaja, leksikograafi, keeletehnoloogi ja arvutilingvisti ametit. Näiteks on meie juures võimalik töötada tänapäevaste sõnastikutööriistadega, keelekorpustega ja suurte keelemudelitega. Konkreetse praktikapakkumise koostame koostöös kandidaadiga vastavalt tema huvidele ja vajadustele.

Eesti Mälu Instituut

Tõlkepraktika (ka subtiitrite loomine), toimetamispraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, tööpaja, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid), projektikirjutamispraktika

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase kirjanduskeskus

Giidipraktika, toimetamispraktika, muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, tööpaja, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid),näitusepraktika

Politsei- ja piirivalveameti keskarhiiv (Tallinnas)

Arhiivinduse praktika (NB! nõutavad algteadmised arhiivinduse/infokorralduse alustest). Kontakt: maila.kukk@politsei.ee

Rahvusarhiiv

Mitmed arhiivitöö tegevused olenevalt huvilise ettevalmistusest ja arhiivi võimalustest.

Tartu Saksa Kultuuri Instituut

Instituudi projektides osalemine ja nende raames sündmuste korraldamine, väliskülalistega suhtlemine ja neile Tartu tutvustamine, raamatukogu korrastamine. Võimalus arvestada praktikandi oskusi ja huvisid - kirjuta oma taustast ja praktikaeesmärkidest! Osa võimalusi on ka tasutatud. Kontakt: vaike@dki.ee.

Võru Instituut

Õpetajapraktika, tõlkepraktika, projektikirjutamispraktika, muuseumi- ja arhiivipraktika, näitusepraktika, toimetamispraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika, etnoloogia uurimistöö ja välitöö praktika.

 

Eesti Rahvaluule Arhiiv

Folkloristliku arhiivipraktika või kogudega töötamise praktika raames tutvuvad üliõpilased ERA kogude korraldamise põhimõtetega, koostavad, korrastavad ja kirjeldavad säilikuid, digitaliseerivad tekste ja korrastavad andmebaase. Arhiivipraktika käigus saab üliõpilane kokku puutuda rikkaliku 19.-21. sajandist pärit rahvapärase materjaliga. 

 

Eesti Draamateater

Teatripraktika, kultuurikorralduse praktika etendusteenistuses, toimetajapraktika kirjandustoas, TÜ VKA tudengitele erinevad lavastuse ettevalmistamisega seotud praktikad lavastusteenistuse erinevatel aladel (valgus, heli, butafooria jms).

Eesti Lastekirjanduse Keskus

Keskus pakub praktikat kahes töövaldkonnas:

  • Kirjandus - võimalus osaleda laste- ja noortekirjanduse teemalistel seminaridel ning koolitustel; kirjutada arvustusi (keskuse koduleht + temaatilised ülevaated raamatuportaalile); aidata arendada ELLSA andmebaasi (kirjanike profiilid). 
  • Kommunikatsioon 

Praktikasooviga võta otse keskusega ühendust. Kontakt: jaanika.palm@elk.ee.

Eesti Rahvakultuuri Keskus

Kultuurikorraldus riiklikul, maakondlikul ja kohalikul tasandil (kultuuriprotsesside juhtimine, kultuurijuhtide pädevused, kultuuris osalemise ja osasaamise võimaluste kaardistamine), rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi toetusmeetmetega seotud tegevused ja analüüs, vaimse kultuuripärandi protsesside analüüs (Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu ja UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjad), täienduskoolituse vajadused ja võimalused rahvakultuuri valdkonnas.

Eesti Teatri Agentuur

Eesti Teatri Agentuuris on kogu aasta jooksul võimalik teha praktikat, mis keskendub käsikirjaliste näidendite ja teatristatistika digiteerimisele ning näidendite andmebaasi täiendamisele. Hooajalistest praktikatest pakume toimetamispraktikat meie rahvusvaheliste trükiste väljaandmise juures ning kultuurikorralduse praktikat rahvusvaheliste sündmuste ja Eesti kaasaegsete etenduskunstide esitlusfestivali juures.

Karlova Teater/Emajõe Suveteater

Teatripraktika, kultuurikorralduse praktika (lavastuse produtseerimine ja assisteerimine etenduste ajal)

Kogo Galerii

Näituste praktika, kultuurikorralduse praktika

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond

Tartu Euroopa kultuuripealinn 2024 seotud tegevused: kultuurikorralduse praktika, turunduskommunikatsiooni praktika, tõlkepraktika

Tartu Noorsootöö Keskus Tartu Noorsootöö Keskus pakub praktikavõimalusi - noorsootöö, kultuur. Keskusega on seotud ka Tartu Noorte Töömalev - maleva rühmajuhtide töö; 

Teater Vanemuine

Teatripraktika, kultuurikorralduse praktika, tõlkepraktika, toimetamispraktika

Wikimedia Eesti

Meie praktikandil on võimalus osaleda ja õppida ja saada kogemusi paljudes erinevates valdkondades.

Praktika MTÜ-s Wikimedia Eesti on mitmekülgne ja huvitav. Võimalus on töötada digitaalses keskkonnas, nii Eestis kui rahvusvahelises mõõtmes. See pakub võimalusi laiendada oma kontaktvõrgustikku, arendada koostööoskusi, omandada töökogemust läbi põnevate projektide ja tööülesannete, nii digitaalselt kui koostöös erineva erialase taustaga inimestega Eestist ja välisriikidest.  Valdkonnad, milles saab praktikat teha: kommunikatsioon, tõlkimine, keeletoimetamine, autoriõigused, koolitused ja haridus, infotehnoloogia, korralduslik töö nt projektijuhtimine.

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon

Kommunikatsioon. kultuuripärandi kaitse, ürituste korraldamine

 

Eesti Ajaloomuuseum

Eesti Ajaloomuuseum pakub Tartu Ülikooli üliõpilastele mitmeid põnevaid ja kasulikke praktikavõimalusi, millest paljud on eriti sobilikud humanitaarteaduste tudengitele. Hetkel on pakkuda kogude praktikat (ajaloo ja kultuurilooga seotud, eraldi muusika ja teatri valdkonnad), kureerimispraktikat, näituste, ürituste korraldamise praktikat.

Eesti Kirjandusmuuseum

Nii eesti- kui ka saksakeelsete käsikirjakogude kollatsioneerimine, tekstide ja metaandmete sisestamine infosüsteemi KIVIKE, 14.-19. sajandist pärineva arhiivimaterjali tõlkimine saksa ja ladina keelest eesti keelde, vanas kirjakeeles folklooriaineliste tekstide ümberpanemine kaasaegsesse eesti keelde.

Eesti Kunstimuuseum

Eesti Kunstimuuseumi filiaalides on võimalik praktikat sooritada üliõpilastel, kes omandavad kõrgkoolis muuseumi tegevusega seotud eriala.

Eesti Maanteemuuseum

Giidipraktika, muuseumi- ja arhiivipraktika, kultuurikorralduslik praktika

Eesti Meremuuseum

Ootame peamiselt ajaloo ja arhiivinduse erialade tudengeid. Praktikat saaks teha teadurite ja kuraator-koguhoidjate kõrval. Ühtlasi saaksid praktikandid tutvuda ka näituste ettevalmistuse protsessiga.

Eesti Rahva Muuseum

ERMis on igal aastal erinevate erialade tudengid praktikal, et õppida ja omandada kogemust kultuuriasutuse toimimisest ning muuseumitöö erivaldkondadest. Muuseum on praktika kontekstis erinevates rollides, peamiselt teadmise vahendajaks, aga ka laboriks või koostööpartneriks teie ideede teostamisel. 
Praktikateemad: külastajauuringud, sündmuskorraldus, rahvusvaheliste konverentside korraldus, töö kogude, teaduse ja müügi ning kommunikatsiooniosakonna koostöös.

Eesti Sõjamuuseum/Kindral Laidoneri Muuseum

Giidipraktika,toimetamispraktika, muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika. Kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, töötoa, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid), kriitikapraktika (arvustuse avaldamine), näitusepraktika, projektikirjutamispraktika

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum

Muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika, giidipraktika, kultuurikorralduslik praktika

Eesti Tervishoiumuuseum

Muuseumipraktika (kogud, haridus,näitused)

Järvamaa Muuseum

Giidipraktika, tõlkepraktika (ka subtiitrite loomine), muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, töötoa, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid), teatripraktika (lavastusprotsessis osalemine), näitusepraktika

SA Narva Muuseum

Narva Muuseum ootab enda juurde praktikale tudengeid erinevatelt erialadelt: ajaloolasi, nahakunstnikke, folkloriste, arhiivindustudengeid, fototudengeid, tekstiilitudengeid, restaureerijaid, kunstiajaloolasi, arheolooge, jne.

Tartu Kunstimuuseum

Tõlkepraktika, muuseumipraktika (arhiivipraktika/kunstikorraldus), muuseumipedagoogi praktika

Tartu Linnamuuseum

Muuseumipraktika (töö kogudega), giidipraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika, õpetajapraktika

Tartu Ülikooli Muuseum

Muuseum pakub praktikavõimalusi kogude, hariduse ja kommunikatsioonivaldkonnas (turundus ja kommunikatsioon, näitused, üritused).
Lisaks pakume praktivõimalusi tõlkijatele, keeletoimetajatel jt erialde tudengitele.

TYPA keskus

TYPA trüki- ja paberikunstikeskus kutsub üliõpilasi oma uurimisprojekte ellu viima keskuse arhiivi põhjal. TYPA keskuse kogud on kättesaadavad Eesti muuseumide veebiväravas.

Vabamu - Okupatsioonide ja Vabaduse Muuseum

Muuseumipraktika (kogud, haridus, näitus), kultuurikorralduse praktika

 

Danpower Eesti

Tööpakkumised hea saksa keele oskusega tudengitele (koolitus ettevõtte poolt)

Finnair

Töövõimalus inglise keele oskusega tudengitele, kasuks tuleb soome keele oskus.    

Greenlander

Giidipraktika ja reisikorraldus.

If P&C Insurance Ltd (publ) Eesti filiaal

If P&C Insurance Ltd (publ) Eesti filiaal pakub mitmekülgse sisuga praktikakohti ja erinevaid töövõimalusi. Eriti oodatud on mõne skandinaavia keele oskusega kandidaadid. 

Luisa tõlkebüroo

Luisas saab teha tõlkepraktikat juuniorprogrammi raames (võõrkeel-eesti keel - võõrkeel suunal).

Meta Advisory

Kommunikatsiooni ja poliitilise nõustamise praktika

Nordea Estonia Töövõimalused pangas, finantsvaldkonnas ja töökohad Skandinaavia keelte oskajatele. Nordea praktikaprogrammi on oodatud nii tudengid kui värsked vilistlased.

Tallink Grupp

Erinevad praktikavõimalused

Teksti- ja tõlkebüroo Eiffel

Tõlkepraktika

Tilde Eesti Tilde Eesti pakub nii tõlkijatele kui toimetajatele vabakutselise lepingut ning vähemalt ühte toimetaja kohta töölepinguga.

 

Tartu Ülikooli Aasia Keskus

Mitmekülgse projekti- ja tegevusplaani tõttu on praktikaks sobivate tegevuste ampluaa lai. Keskus lepib praktikandiga tööülesanded ja -aja kokku, lähtudes käimasolevatest või eesootavatest tööülesannetest ning praktikandi enda soovidest ja eesmärkidest.

Tartu Ülikooli Eetikakeskus

Praktikakogemuse jooksul on võimalus lähemalt tutvuda ja ennast proovile panna eetika teemaliste teadusprojektide, ühiskonnale suunatud väärtusarenduse kui ka teaduseetika teema valdkonnas Seda näiteks õpetajate eetikakoodeksi ajakohastamise, eetilise suhtlemise või arutelumängu arendamise projektide kaudu.

 

Euroopa Komisjoni Eesti esindus Praktikat saab sooritada Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi eesti keele osakonnas. Praktika tegemiseks on vajalik bakalaureusekraad. Kontakt: rita.niineste@ec.europa.eu
Ida-Viru Hariduskopter Ida-Viru Hariduskopter tutvustab haridusasutuste töövõimalusi selles regioonis - korraldatakse üritusi, käiakse üle Eesti piirkonna võimalusi tutvustamas jne. Võimalus on haridusasutustesse praktikale tulla - erinevaid projekte ellu viima või õpetajatööd proovima.
Integratsiooni Sihtasutus Avaliku sektori praktikaprogramm eri keele- ja kultuuritaustaga tudengitele, kes oskavad hästi eesti keelt.
Ministeeriumid Praktikale ministeeriumitesse võivad kandideerida kõikide Eesti kõrgkoolide üliõpilased. 

 

Sofi Oksaneni foto: Toni Härkonen, plakat: Triinu Rosenberg

Vestlusõhtu tunnustatud kirjanik Sofi Oksaneniga

Kant 300. sünniaastapäeva kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäev Tartu Ülikoolis

Tomasz Wicherkiewicz

Tomasz Wicherkiewicz’i külalisloengud Tartu Ülikoolis