Praktika

Tööturu ja vilistlaste uuringud tõestavad, et praktika sooritamine ülikoolis annab parema stardipositsiooni tööleasumiseks.

Millest alustada praktikakoha otsimist? Kas praktikat saab teha ka välismaal? Milliseid võimalusi erinevad asutused praktikaks pakuvad? Vaata lähemalt valdkonna praktikamessi leheküljelt: Valdkonna praktikamess

Meie õppekavades esineb alljärgnevaid praktikaliike:

Giidipraktika
Tõlkepraktika (ka subtiitrite loomine)
Sünkroontõlkepraktika
Toimetamispraktika
Muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika
Kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, tööpaja, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid)
Kriitikapraktika (arvustuse avaldamine)
Loovpraktika (ilukirjandusliku, kunsti- või muusikateose loomine)
Teatripraktika (lavastusprotsessis osalemine)
Näitusepraktika
Välitööd (arheoloogia, etnoloogia, folkloristika, murdepraktika)
Projektikirjutamispraktika
Õpetajapraktika
Kuidas leida praktikakohta?

Kõige parema ülevaate oma eriala praktikavõimaluste kohta saad instituudist, kolledžist või akadeemiast. Nõuannete saamiseks pöördu praktikakoordinaatori, programmijuhi või õppekorralduse spetsialisti poole. 

Praktikakoha otsimiseks tutvu humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna praktikapartneritega, kes ootavad meie üliõpilasi enda juurde. Kui leiad sobiva asutuse, siis võta julgelt ühendust!

Praktikale ministeeriumitesse võivad kandideerida kõikide Eesti kõrgkoolide üliõpilased. 

Praktikat ei pea tegema tingimata Eestis, vaid võib minna ka välismaale.

Praktika- ja tööpakkumisi leiad ka TÜ Futulabi kodulehelt.

Valdkonna praktikapartnerid

Asutus

Praktikavõimalused

Eesti keele instituut Eesti keele e-ülesannete koostamine II ja III kooliastmele, etümoloogiasõnaraamatu viidete koostamine, etümoloogilise kartoteegi korrastamine, Eesti keeleteadlaste intervjuude salvestiste litereerimine, kohanimekartoteegi sedelite märksõnastamine, praktika sõnaraamatute osakonnas, praktika eesti murrete ja soome-ugri keelte arhiivis (EMSUKA), praktika terminoloogiaosakonnas, praktika sõnaraamatute infotehnoloogiliste lahenduste teemal.
Eesti Mälu Instituut

Tõlkepraktika (ka subtiitrite loomine), toimetamispraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, tööpaja, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid), projektikirjutamispraktika

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Giidipraktika, toimetamispraktika, muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, tööpaja, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid),näitusepraktika

Politsei- ja Piirivalveameti keskarhiiv (asukohaga Tallinnas) Arhiivinduse praktika (NB! nõutavad algteadmised arhiivinduse/infokorralduse alustest). Kontakt: maila.kukk@politsei.ee
Rahvusarhiiv Mitmed arhiivitöö tegevused olenevalt huvilise ettevalmistusest ja arhiivi võimalustest.
Tartu Saksa Kultuuri Instituut Kultuurikorraldus
Võru Instituut Õpetajapraktika, tõlkepraktika, projektikirjutamispraktika, muuseumi- ja arhiivipraktika, näitusepraktika, toimetamispraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika, etnoloogia uurimistöö ja välitöö praktika.

Asutus

Praktikavõimalused

Eesti Draamateater

Teatripraktika, kultuurikorralduse praktika etendusteenistuses, toimetajapraktika kirjandustoas, TÜ VKA tudengitele erinevad lavastuse ettevalmistamisega seotud praktikad lavastusteenistuse erinevatel aladel (valgus, heli, butafooria jms).

Eesti Rahvakultuuri Keskus

Kultuurikorraldus riiklikul, maakondlikul ja kohalikul tasandil (kultuuriprotsesside juhtimine, kultuurijuhtide pädevused, kultuuris osalemise ja osasaamise võimaluste kaardistamine), rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi toetusmeetmetega seotud tegevused ja analüüs, vaimse kultuuripärandi protsesside analüüs (Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu ja UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirjad), täienduskoolituse vajadused ja võimalused rahvakultuuri valdkonnas.

Eesti Teatri Agentuur

Teatripraktika, kultuurikorralduse praktika, tõlkepraktika, toimetamispraktika

Karlova teater/Emajõe suveteater

Teatripraktika, kultuurikorralduse praktika (lavastuse produtseerimine ja assisteerimine etenduste ajal)

Kogo galerii

Näituste praktika, kultuurikorralduse praktika

Tartu linnavalitsuse kultuuriosakond Tartu Euroopa kultuuripealinn 2024 seotud tegevused: kultuurikorralduse praktika, turunduskommunikatsiooni praktika, tõlkepraktika
Teater Vanemuine

Teatripraktika, kultuurikorralduse praktika, tõlkepraktika, toimetamispraktika

UNESCO Eesti rahvuslik komisjon

Kommunikatsioon. kultuuripärandi kaitse, ürituste korraldamine

 

Asutus

Praktikavõimalused

Eesti Ajaloomuuseum Muuseumipraktika - kogud, haridus, näitus.
Eesti Kirjandusmuuseum Nii eesti- kui ka saksakeelsete käsikirjakogude kollatsioneerimine, tekstide ja metaandmete sisestamine infosüsteemi KIVIKE, 14.-19. sajandist pärineva arhiivimaterjali tõlkimine saksa ja ladina keelest eesti keelde, vanas kirjakeeles folklooriaineliste tekstide ümberpanemine kaasaegsesse eesti keelde.
Eesti Kunstimuuseum Eesti Kunstimuuseumi filiaalides on võimalik praktikat sooritada üliõpilastel, kes omandavad kõrgkoolis muuseumi tegevusega seotud eriala.
Eesti Maanteemuuseum Giidipraktika, muuseumi- ja arhiivipraktika, kultuurikorralduslik praktika
Eesti Meremuuseum Ootame peamiselt ajaloo ja arhiivinduse erialade tudengeid. Praktikat saaks teha teadurite ja kuraator-koguhoidjate kõrval. Ühtlasi saaksid praktikandid tutvuda ka näituste ettevalmistuse protsessiga.
Eesti Rahva Muuseum Välitööd, visuaalantropoloogia, külastajauuringud, külastajavaatlused, kasutajate uuringud, teadustöö muuseumis, tõlkepraktika, ürituskorraldus, esemekonserveerimise- ja kogude säilitustöö alane praktika, muuseumi kogud, müügitegevus ja tootearendus, infojuhtimine ja –liikumine, haridusprogrammide testimine ning läbiviimine, muuseumiturundus
Eesti Sõjamuuseum

Giidipraktika,toimetamispraktika, muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika. Kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, töötoa, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid), kriitikapraktika (arvustuse avaldamine), näitusepraktika, projektikirjutamispraktika

Eesti Teatri- ja muusikamuuseum Muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika, giidipraktika, kultuurikorralduslik praktika
Eesti Tervishoiumuuseum

Muuseumipraktika (kogud, haridus,näitused)

Järvamaa Muuseum

Giidipraktika, tõlkepraktika (ka subtiitrite loomine), muuseumi-, arhiivi-, raamatukogupraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika (kaasalöömine kirjandusfestivalide, erialaseltside, konverentside, seminaride, töötoa, loengusarja, olümpiaadi korraldamises, õppeekskursioonid), teatripraktika (lavastusprotsessis osalemine), näitusepraktika

SA Narva Muuseum Narva Muuseum ootab enda juurde praktikale tudengeid erinevatelt erialadelt: ajaloolasi, nahakunstnikke, folkloriste, arhiivindustudengeid, fototudengeid, tekstiilitudengeid, restaureerijaid, kunstiajaloolasi, arheolooge, jne.
Tartu Kunstimuuseum Tõlkepraktika, muuseumipraktika (arhiivipraktika/kunstikorraldus), muuseumipedagoogi praktika
Tartu Linnamuuseum Muuseumipraktika (töö kogudega), giidipraktika, kultuuri- või teaduskorralduslik praktika, õpetajapraktika
Tartu Ülikooli Muuseum Muuseumipraktika, toimetamispraktika, tõlkepraktika, müügitegevuse ja tootearenduse praktika
Vabamu - Okupatsioonide ja Vabaduse muuseum

Muuseumipraktika (kogud, haridus, näitus), kultuurikorralduse praktika

 

Danpower Eesti AS Tööpakkumised hea saksa keele oskusega tudengitele (koolitus ettevõtte poolt)
Finnair Töövõimalus inglise keele oskusega tudengitele, kasuks tuleb soome keele oskus.    
Greenlander AS Giidipraktika ja reisikorraldus.
Luisa tõlkebüroo Tõlkepraktika
Meta Advisory Kommunikatsiooni ja poliitilise nõustamise praktika
Tallink Grupp AS Erinevad praktikavõimalused
Teksti- ja tõlkebüroo Eiffel Tõlkepraktika

 

#koostöö #kultuur #rahvusvaheline
Tune intensiivnädal Viljandis

TUNE’i projekt toob Viljandisse pärimusmuusikud üle Euroopa

23.09.2022
#koostöö #kultuur
Ukraina lipp kätega

Kutsung: otsitakse elulookirjutajaid "Eestisse varju" projekti

17.09.2022
#koostöö #valdkonnast
Tudengid

Esmakursuslaste infopäev toimub 2. septembril

22.08.2022