Skip to main content

Etnoloogia professuur

Etnoloogia professuur tegeleb Eesti ja soome-ugri põlisrahvaste kultuuriga, aga võrdlevalt ka teiste rahvastega. Varem keskendusid etnoloogid eesti ja teiste soome-ugri rahvaste traditsioonilise kultuuri uurimisele. Tänapäeval tegeleme lisaks suulise ajaloo, kultuuripärandi, migratsiooni, popkultuuri, aga ka loodususundite uute vormide uurimisega.

Etnoloogia on pühendatud ühiskondlike protsesside ja inimeste kultuurilise kogemuse uurimisele argielu taustal. Etnoloogilises vaates peegeldab ka igapäevaelu kultuuri süvastruktuure ja mõttemudeleid. Etnoloogid uurivad nii minevikku kui ka olevikku, nii kultuuri individuaalseid ja ühiskondlikke kui ka materiaalseid ja ökoloogilisi ilminguid. Etnoloogial on oluline roll kultuurilise mitmekesisuse põhjendamisel ja toetamisel.

Alates 2004. aastast on Tartu Ülikooli etnoloogia professor Art Leete. Ta töötas Eesti Rahva Muuseumis 1995–1997 soome-ugri ja võrdleva etnoloogia osakonna juhatajana ning 1997–2001 teadusdirektorina. Kaitses TÜ-s magistrikraadi folkloristika erialal 1996, doktorikraadi samas 2000. Tema olulisemad uurimisteemad on soome-ugri põlisrahvaste ajalooline etnograafia, usund ja kohandumine tänapäevaste kultuurimuutustega. Ta on käinud 1991. aastast alates etnograafilistel välitöödel hantide, manside, metsa- ja tundraneenetsite ja komide seas. Professor Leete juhtis Eesti Rahva Muuseumi soome-ugri püsinäituse „Uurali kaja“ loomist. Teda on tunnustatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Etnoloogia viimase aja teadusprojektidest on tähelepanuväärsemad „Sümboolsed kultuurimaastikud: kogukondade areng ja kaitse Põhja-Venemaal“ (juht Art Leete), "Tänapäevane soome-ugri animism: funktsioonid ja sotsiaalne kontekst“ (juht Art Leete), "Kultuuripärand kui ühiskondlik-kultuuriline ressurss ja probleemne valdkond“ (juht Kristin Kuutma), "Mäletamise paljusus Balti ajaloomuuseumides: praktikad ja väljakutsed“ (juht Ene Kõresaar), "Identiteetide paljusus ja mälu komplitseeritus“ (juht Ene Kõresaar).

Korraldame regulaarselt rahvusvahelisi Arktika-teemalisi minikonverentse, mis toovad kokku rahvusvahelise põhjarahvaste uurijate paremiku. Osaleme regulaarselt rahvusvahelistel teadusorganisatsioonide konverentsidel ja kongressidel (Rahvusvaheline Etnoloogide ja Folkloristide Ühing SIEF, Euroopa Religiooni-Uurijate Assotsiatsioon EASR, Arktiliste Sotsiaalteaduste Assotsiatsioon IASSA).

Koostöös Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna, Eesti Rahvaluule Arhiivi ja Eesti Rahva Muuseumiga anname välja rahvusvahelist ajakirja Journal of Ethnology and Folkloristics. Tartu etnoloogide aktiivsel osalusel anti 2017. aastal välja kõrgkooliõpik „Sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia“.

#teadus #ühiskonnale
Perepärimus

Fred Puss: kas vanaema rääkis tõtt?

Jaga
08.08.2022
#kultuur #teadus
katedraal

Priit Rohtmets Vene Õigeusu Kiriku poliitilisest mõjust

Jaga
05.08.2022
#teadus #ühiskonnale

Christiana Holsapple kaitseb doktoritööd „Narratives of positionality in contemporary Gagauzia: complexity and national normativity“

2. septembril kell 18.30 kaitseb Christiana Holsapple folkloristika erialal doktoritööd „Narratives of positionality in contemporary Gagauzia: complexity and national normativity“
Jaga
03.08.2022