Sisseastumine magistriõppesse

Tänapäeva tööturg ootab inimeselt paljusid varasemast erinevaid oskusi ja võimeid: loovust, kriitilist mõtlemist, tugevat analüüsivõimet, head väljendusoskust, laia silmaringi ja paindlikkust. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna magistriõppes on sul võimalik õppida tundma ja konteksti asetama nii Eesti kui ka maailma keeli, kultuure ja religioone. Hakkad uue pilguga nägema kunsti, mõttelugu ja ajaloopärandit ning suudad kokku panna suure pildi tänapäeva ühiskonna kujunemise loost. Õpid märkama mustreid nii otseses kui ka kaudses tähenduses, lahti muukima kultuurikoode ja kasutama nende võtmeid oma erialases töös.

Õppe jooksul on sul võimalus palju lugeda, analüüsida, võrrelda ja argumenteerida, kuid ka otsida oma teadmistele loovat väljundit ja proovida uuenduslikke lähenemisviise. Magistriõppe juurde kuulub praktika, mis aitab mõista, kuidas teoreetilisi teadmisi töömaailmas kasutada.

Meie magistriõppesse on oodatud nii bakalaureuse- kui ka rakenduskõrgharidusõppe lõpetanud ning suurem osa õppekavasid võimaldavad õppima tulla mis tahes erialalt. Paljudel magistriõppekavadel toimub õppetöö sessioonõppena. 

Foto on dekoratiivne

Tartu Ülikooli päev Narvas

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale

tudengid

Keeleteaduse magistriõppe infotund 9. mail