Õpetajamagistrikavad ja erialad

Õpetajaõpingud humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas ühendavad viite õppekava, mis omakorda jagunevad mitmeks erialaks. Õpetajakutse on võimalik omandada nii pea- kui lisaerialana.

Alates 2023/24. õppeaastast õpetajakoolituse erialadele sisseastujad saavad taotleda õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi. Stipendiumi suurus täiskoormuga õppides on 400 eurot kuus, osakoormusega õppekavadel 250 eurot kuus.

 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja eestikeelses põhikoolis ja gümnaasiumis
 • Eesti keele võõrkeelena õpetaja mitte eesti koolis, keelekursustel vms. 

Lisaerialad: 

 • soome keele õpetaja, lõunaeesti keele ja kultuuri õpetaja, usundiõpetuse õpetaja, ladina keele õpetaja, filosoofiaõpetaja, eesti keel võõrkeelena õpetaja (eesti keele ja kirjanduse õpetaja peaerialal), vene keele õpetaja

Magistriõpe kestab kaks aastat, toimub sessioonõppes ning lektoriteks on haridusteaduste, eesti keele, eesti keele võõrkeelena ja kirjanduse valdkonna õppejõud.

Lisainfo: Maigi Vija, eesti keele ja kirjanduse õpetaja õppekava programmijuht - maigi.vija@ut.ee

Loe lähemalt siit

 • Inglise keele õpetaja 
 • Saksa keele õpetaja
 • Vene keele õpetaja
 • Prantsuse keele õpetaja
 • Hispaania keele õpetaja

Lisaerialad:

 • inglise, saksa, vene, prantsuse, hispaania, rootsi, soome ja ladina keele õpetaja
 • eesti keele võõrkeelena õpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, filosoofiaõpetaja, usundiõpetuse õpetaja
 • kunstiõpetaja, käsitöö ja kodunduse õpetaja 

Võõrkeeleõpetaja õppekaval on võimalik õppida ühe, kahe või kolme aine õpetajaks, piirdumata ainult keeleainetega. Õppekava läbimine aitab süvendada nii võõrkeeleoskust kui ka õpetaja ametiks vajalikke teadmisi. 

Lisainfo: Anu Treikelder, võõrkeeleõpetaja õppekava programmijuht - anu.treikelder@ut.ee

Loe lähemalt siit

 • Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Lisaerialad: 

 • filosoofiaõpetaja
 • usundiõpetuse õpetaja

Ajalooõpetajaks on võimalik õppida ajaloo magistriõppekaval ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja erialal.

Lisainfo: Anu Raudsepp - anu.raudsepp@ut.ee

Loe lähemalt siit

Kunstide ja tehnoloogia õpetuse õppekava läbinud üliõpilased omandavad kahe aine õpetaja kutse: vastavalt eelnevale ettevalmistusele ning huvile on võimalik valida nelja eriala ja nelja täiendava eriala vahel. 

 • kunstiõpetaja
 • käsitöö ja kodunduse õpetaja
 • tehnoloogiaõpetuse õpetaja
 • üldhariduskooli muusikaõpetaja
 • tantsuõpetaja

Täiendavad erialad

 • pilliõpetaja
 • kooliteatri juhendaja
 • nutikate tehnoloogiate õpetaja
 • ettevõtlusõpetaja

Õppetöö toimub sessioonidena Viljandis ja Tartus. 

Lisainfo: Marvi Remmik, kunstide ja tehnoloogia õpetaja õppekava programmijuht - marvi.remmik@ut.ee

Loe lähemalt siit

 • Religioonipedagoogika (usundiõpetuse õpetaja)

Lisaerialad

 • ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
 • ladina keele õpetaja
 • inglise keele õpetaja
 • saksa keele õpetaja
 • eesti keel võõrkeelena õpetaja
 • kunstiõpetaja

Usundiõpetuse õpetajaks on võimalik õppida Religiooniuuringute ja teoloogia magistriõppekaval religioonipedagoogika erialal. Õppekava läbimine annab pädevuse töötamaks üldhariduskooli religiooniõpetuse õpetajana, kogudusepedagoogina vms. 

Lisainfo: Ain Riistan, programmijuht - ain.riistan@ut.ee

Loe lähemalt siit

Kõigile viiele õppekavale on ühine mitmekülgne ülesehitus, mis tagab õpetajatööks vajalikud teadmised ja oskused. Õppekavasid ühendab: 

 • õpetaja kutseõpingute alusmoodul, mille eesmärgiks on anda esmased pädevused õpetajatööks;

 • pedagoogiline praktika, mille käigus on võimalik omandatud teadmisi ja oskusi klassiruumis proovile panna;

 • erialaspetsiifiline aineõppemoodul, mis aitab süvendada teadmisi valitud erialast;

 • erialaspetsiifiline didaktikamoodul, mis koosneb valitud eriala õpetamisega seotud ainetest ning annab oskuse eesmärgistada, kavandada ja läbi viia õppetööd;

 • lisaeriala aineõppe ja -didaktika moodul, mille läbimine võimaldab tulevikus töötada rohkem kui ühe  aine õpetajana. 

Loomulikult ei puudu õppekavadest ka vaba- ning valikained, välisõpingute võimalus ning õpinguid lõpetav magistritöö või -eksam. 

 

Image
õpetajakoolituse ülesehitus skeem