Nõukogu

Valdkonna kõrgeim otsustuskogu on 25-liikmeline valdkonna nõukogu.

Nõukogusse kuuluvad dekaan, prodekaanid, struktuuriüksuste juhid, lisaks korralised täistööajaga õppejõud ja teadustöötajad ning üliõpilaste esindajad, kes valitakse nõukokku vastavalt põhimääruses sätestatud korrale.

Nõukogu tööd reguleerib kodukord.

 

HV nõukogu koosseis alates 23.01.2023

Ametikohajärgsed liikmed:

 • Anti Selart, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan, nõukogu esimees;
 • Valter Lang, ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja;
 • Liina Lindström, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja;
 • Bruno Mölder, filosoofia ja semiootika instituudi juhataja;
 • Art Leete, kultuuriteaduste ja kunstide instituudi juhataja;
 • Roland Karo, usuteaduskonna juhataja;
 • Terje Loogus, maailma keelte ja kultuuride instituudi direktor;
 • Juko-Mart Kõlar, Viljandi kultuuriakadeemia direktor.


Akadeemiliste töötajate esindajad:

 • Ann Veismann, eesti ja üldkeeleteaduse instituut;
 • Kadri Simm, filosoofia ja semiootika instituut;
 • Ave Matsin, Viljandi kultuuriakadeemia;
 • Aigi Rahi-Tamm, ajaloo ja arheoloogia instituut;
 • Liina Lukas, kultuuriteaduste instituut;
 • Elo Süld, usuteaduskond;
 • Tanel Lepsoo, maailma keelte ja kultuuride instituut;
 • Timo Maran, filosoofia ja semiootika instituut;
 • Marko Mägi, Viljandi kultuuriakadeemia.

Üliõpilaste esindajad:

 • Angela Puur;
 • Aron Aivar Frühling;
 • Aurora Ruus;
 • Heldi Marleen Lang;
 • Markus Laanoja.

Nõukogu lisaliikmed, arvatud nõukogu koosseisu rektori korraldusega alates 20. jaanuarist 2016:

 • Riho Altnurme, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaan;
 • Anneli Saro, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan;
 • Klaarika Marton, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaadi juhataja.

Akadeemiliste töötajate esindajate volitused kehtivad kuni 30.06.2024.

Üliõpilaste esindajate volitused kehtivad kuni 30.06.2024.

 

 

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine