Nõukogu

Valdkonna kõrgeim otsustuskogu on 25-liikmeline valdkonna nõukogu.

Nõukogusse kuuluvad dekaan, prodekaanid, struktuuriüksuste juhid, lisaks korralised täistööajaga õppejõud ja teadustöötajad ning üliõpilaste esindajad, kes valitakse nõukokku vastavalt põhimääruses sätestatud korrale.

Nõukogu tööd reguleerib kodukord.

 

HV nõukogu koosseis alates 23.01.2023

Ametikohajärgsed liikmed:

 • Anti Selart, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan, nõukogu esimees;
 • Valter Lang, ajaloo ja arheoloogia instituudi juhataja;
 • Liina Lindström, eesti ja üldkeeleteaduse instituudi juhataja;
 • Bruno Mölder, filosoofia ja semiootika instituudi juhataja;
 • Art Leete, kultuuriteaduste ja kunstide instituudi juhataja;
 • Roland Karo, usuteaduskonna juhataja;
 • Terje Loogus, maailma keelte ja kultuuride instituudi direktor;
 • Juko-Mart Kõlar, Viljandi kultuuriakadeemia direktor.


Akadeemiliste töötajate esindajad:

 • Jane Klavan, maailma keelte ja kultuuride instituut;
 • Ann Veismann, eesti ja üldkeeleteaduse instituut;
 • Kadri Simm, filosoofia ja semiootika instituut;
 • Ave Matsin, Viljandi kultuuriakadeemia;
 • Aigi Rahi-Tamm, ajaloo ja arheoloogia instituut;
 • Liina Lukas, kultuuriteaduste instituut;
 • Elo Süld, usuteaduskond;
 • Tanel Lepsoo, maailma keelte ja kultuuride instituut;
 • Timo Maran, filosoofia ja semiootika instituut.

Üliõpilaste esindajad:

 • Ana Marić;
 • Pille-Riin Makilla;
 • Christofer Kivipalu;
 • Elsa Triin Raidla;
 • Angela Puur.

Nõukogu lisaliikmed, arvatud nõukogu koosseisu rektori korraldusega alates 20. jaanuarist 2016:

 • Riho Altnurme, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna teadusprodekaan;
 • Anneli Saro, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan;
 • Klaarika Marton, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaadi juhataja.

Akadeemiliste töötajate esindajate volitused kehtivad kuni 30.06.2024.

Üliõpilaste esindajate volitused kehtivad kuni 30.06.2023.

 

 

Näitusefoto autor Riina Rammo

Arheoloogide mikroskoobi- ja röntgenipildid vallutavad trepigalerii   

Tartu Ülikool, arvutikasutaja

Välisveebi menüüvaade ja otsing on saanud uue välimuse

Kui Tartu Ülikooli vabade kunstide professuuril täitub tänavu 30 aastat, siis esimene vabade kunstide professor. luuletaja ja Rahvusmõtte auhinna laureaat Hando Runnel peab novembris oma 85. sünnipäeva.

Hando Runnel: esimene loeng oli aulas, sest kuulajad ei mahtunud ära