Info esimese aasta doktorantidele

Tähtsaimad tegevused esimesel semestril
 

  • Registreeru õppeinfosüsteemis kevadsemestri õppeainetele hiljemalt 11. veebruaril.
     
  • Kohtu juhendajaga ja täida ootuste sõnastamise tööleht. Loe rohkem siit.

Ootuste sõnastamise tööleht

  • Sisesta esimese semestri perioodiplaan õppeinfosüsteemi 30 päeva jooksul pärast immatrikuleerimist. Juhendi dokumentide sisestamiseks leiad siit

Perioodiplaan 

  • Juhendamiskokkulepe tuleb sõlmida ühe kuu jooksul pärast immatrikuleerimist.

Juhendamiskokkulepe sõlmitakse doktorandi, tema juhendaja(te) ja ülikooli vahel ühe kuu jooksul pärast immatrikuleerimist. Leppes pannakse kirja, kuidas juhendajad omavahel vastutust ja tööülesandeid jagavad. Lisaks on leppes sõnastatud intellektuaalse omandi õiguste ja isikuandmete konfidentsiaalsuse üldised põhimõtted.

Allkirjastatud lepe viige Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaati aegsasti enne lõpptähtaega. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas allkirjastab lepingu ülikooli nimel dekaan. Lepe registreeritakse ja üks eksemplar säilitatakse dekanaadis, ülejäänud eksemplarid tagastatakse üksusesse ja antakse üle osapooltele. Eksemplare peab olema sama palju kui allkirjastajaid.

Kui soovite lepet allkirjastada digitaalselt, saatke pdf-failiga digikonteiner sekretär Maarja Nõmmikule (maarja.nommik@ut.ee).

Juhendamiskokkulepe

  • Kogu õppeaja kohta koostatud individuaalplaan tuleb esitada koos esimese ateseerimisaruandega. Individuaalplaani, perioodiplaanide ja atesteerimisaruannete koostamisel on abiks doktorandi eneseanalüüsi vorm. Selle kohta saad lähemalt lugeda siit

Individuaalplaan

Doktorandi eneseanalüüsi vorm

  • Esimene atesteerimine toimub esimese õpitud semestri lõpus jaanuaris või augustis. Atesteerimiseks tuleb lisaks individuaalplaanile esitada atesteerimisaruanne ja uue semestri perioodiplaan. Atesteerimisel on aluseks valdkondlik atesteerimiskord.

Valdkondlik atesteerimiskord

Valdkondlikud e–maili listid, mille kaudu saadetakse doktorantidele ja juhendajateledoktoriõpet puudutavat infot, sh doktoriõppe korralduse, mobiilsustoetuste, koolituste ja muude ürituste kohta. 

Doktorantide list - hv.doktorandid@lists.ut.ee

Eksternide list - hv.eksternid@lists.ut.ee

Doktorantide juhendajate list - hv.juhendajad@lists.ut.ee

Stipendiumide ja välismaal õppimise võimaluste kohta saab infot iganädalasest üliõpilaste infokirjast. Üliõpilased liidetakse selle infokirjaga automaatselt. 

Mitteriiklike stipendiumite ja grantide kohta saab infot  

Teiste ülikoolis kasutatavate e-maili listide kohta leiab infot Sympa keskkonnas, sealsamas saab listidega liituda ja nendest lahkuda. 

Doktorantide juhendamise kord ja head tavad

Ülekantavate oskuste koolitusvõimalused

Humanitaarteaduste doktoriõppeprogramm

Doktoriõppe pealeht

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale