Info esimese aasta doktorantidele

Esimese aasta doktorantide infopäeva esitlused

 

Tähtsaimad tegevused esimesel semestril

  • Registreeru õppeainetele hiljemalt 18. septembril.
     
  • Kohtu juhendajaga ja täida ootuste sõnastamise tööleht. Loe rohkem siit.

Ootuste sõnastamise tööleht

  • Sisesta esimese semestri perioodiplaan õppeinfosüsteemi 3. oktoobriks.

Perioodiplaan 

  • Juhendamiskokkuleppe sõlmimise tähtaeg on 3. oktoobriks.

Juhendamiskokkulepe sõlmitakse doktorandi, tema juhendaja(te) ja ülikooli vahel ühe kuu jooksul pärast immatrikuleerimist. Leppes pannakse kirja, kuidas juhendajad omavahel vastutust ja tööülesandeid jagavad. Lisaks on leppes sõnastatud intellektuaalse omandi õiguste ja isikuandmete konfidentsiaalsuse üldised põhimõtted.

Allkirjastatud lepe viige Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaati aegsasti enne lõpptähtaega. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas allkirjastab lepingu ülikooli nimel dekaan. Lepe registreeritakse ja üks eksemplar säilitatakse dekanaadis, ülejäänud eksemplarid tagastatakse üksusesse ja antakse üle osapooltele. Eksemplare peab olema sama palju kui allkirjastajaid.

Kui soovite lepet allkirjastada digitaalselt, saatke pdf-failiga digikonteiner sekretär Maarja Nõmmikule (maarja.nommik@ut.ee).

Juhendamiskokkulepe

  • Kogu õppeaja kohta koostatud individuaalplaan ja selle lisaks olev pädevuste eneseanalüüs tuleb esitada koos esimese ateseerimisaruandega. 

Individuaalplaan

Pädevuste eneseanalüüs

  • Esimene atesteerimine toimub sügissemestri lõpus (eeldatavasti jaanuari lõpus, kuupäevad selguvad 1. novembriks). Atesteerimiseks tuleb lisaks indivuduaalplaanile esitada atesteerimisaruanne ja uue semestri perioodiplaan. Atesteerimisel on aluseks valdkondlik atesteerimiskord.

Valdkondlik atesteerimiskord

Doktorantide juhendamise kord ja head tavad

Ülekantavate oskuste koolitusvõimalused

Humanitaarteaduste doktoriõppeprogramm

Doktoriõppe pealeht

Valdkondlikud e–maili listid, mille kaudu saadetakse doktorantidele ja juhendajateledoktoriõpet puudutavat infot, sh doktoriõppe korralduse, mobiilsustoetuste, koolituste ja muude ürituste kohta. 

Doktorantide list - hv.doktorandid@lists.ut.ee

Eksternide list - hv.eksternid@lists.ut.ee

Doktorantide juhendajate list - hv.juhendajad@lists.ut.ee

Stipendiumide ja välismaal õppimise võimaluste kohta saab infot iganädalasest üliõpilaste infokirjast. Üliõpilased liidetakse selle infokirjaga automaatselt. 

Mitteriiklike stipendiumite ja grantide kohta saab infot  

Teiste ülikoolis kasutatavate e-maili listide kohta leiab infot Sympa keskkonnas, sealsamas saab listidega liituda ja nendest lahkuda. 

#õppimine

Koolitusvõimalused ja üritused

Doktorandil tuleb oma õpingute käigus omandada oskusi, mis on vajalikud ja toetavad teadustöö valmimist ning professionaalset arengut.
#õppimine

Artiklite keeletoimetamise toetus

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond toetab doktoritööga seotud artiklite keeletoimetamist.
#õppimine

Atesteerimise kuupäevad

Atesteerimised toimuvad kaks korda aastas: sügissemestri lõpus ja kevadsemestri lõpus.