Mõtteloo õppetool

Marko Pajevic
poeetilise mõtlemise külalisprofessor 0,2 k
PhD
Jakobi 2–320
Timo Aava
külalisteadur
MA (ajalugu)
Ove Averin
filosoofia nooremteadur
MA (filosoofia)
Jakobi 2–326