Skip to main content
Foto:
Unsplash

Konverents "Autoriteet ja vaimsus islamis: mitmekesisuse allikad"

Konverentsi “Autoriteet ja vaimsus islamis: mitmekesisuse allikad” eesmärk on tuua kokku teadlased ja üliõpilased, kes uurivad islamimaailma sisemist mitmekesisust ja selle eripärasid. Konverentsil tuuakse esile põhjused ja asjaolud, mis on põhjustanud islami pluralistliku iseloomu. Üritus toimub 29. ja 30. novembril 2022 Tartu Ülikoolis.

Islami mitmekesisuse juured kerkisid esile vaidlustes kogukonna autoriteedi üle ning jagunemine sunniitide ja šiiitide kogukondadeks sillutas teed hilisematele lahknevustele. Islamimaailma paljusust põhjustava edasise eraldumise erinevateks harudeks ja sektideks tingisid muu hulgas poliitilise juhtimise ja usulise autoriteedi küsimused. Poliitilised, filosoofilised ja teoloogilised vaidlused ning kultuurilised erinevused on suurendanud arusaamade paljusust. Vaimse autoriteedi legitimeerimise põhimõtted ja vahendid eri piirkondades ja ajastutel on viinud erinevate arusaamadeni vaimsete juhtide nõuetest ja vaimsete liikumiste tekkest. Selle konverentsi fookuses on religioosse autoriteedi konstrueerimine, legitimeerimine ja väljendamine traditsioonide, uskumuste, tekstide, kõnede, tavade ja rituaalide kaudu üksikisiku, kogukonna ja riigi tasandil.

 

#rahvusvaheline
Viikingid

Rahvusvaheline teadlaskond arutab Eestis viikingiaja teemasid

Jaga
25.07.2022
#ettevõtlus #rahvusvaheline
Käsitöö

Tartu Ülikool osaleb Euroopa kultuuri- ja loomemajanduse innovatsioonikogukonna arendamisel

Jaga
01.07.2022
#rahvusvaheline
Peahoone lippudega 2022

AUNE VALK: Oleme Eesti, aga ka Euroopa ülikool

Jaga
28.06.2022