Artiklite keeletoimetamise toetus

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond toetab selliste artiklite keeletoimetamist, mis:

 • on (doktorandi jaoks) võõrkeelsed,
 • kvalifitseeruvad doktoritöö kaitsmisel arvestatavaks publikatsiooniks,
 • avaldatakse väljaannetes, mis ei ole seotud TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnaga.

Taotlemise kord ja tingimused:

 • Toetust saab taotleda Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorant;  
 • Taotlusi on võimalik esitada aastaringselt;
 • Toetuse taotlemiseks täitke palun avaldus. Avaldusele tuleb lisada artikli käsikiri; avalduse peab kinnitama doktorandi juhendaja.

Lisatingimused:

 • Valitud keeletoimetaja peab olema usaldusväärne, valdama erialaterminoloogiat ning järgima akadeemilise keelekasutuse nõudeid;
 • Eelarveks on keskmiselt 300–400 eurot; 
 • Keeletoimetajale saab töö eest tasuda: 
  • töövõtulepinguga (leping sõlmitakse enne töö alustamist)
  • lisatasu (kui keeletoimetaja on TÜ töötaja)
  • arve alusel (keeletoimetuse ettevõte esitab arve Tartu Ülikoolile, arve edastatakse doktorikoolile)

NB! Maksmisviisist tuleb doktoriõppe keskust teavitada enne töö alustamist. 


Avaldust saab esitada kahel viisil: 

1) digiallkirjastatuna e-posti teel, aadressil lii.lang@ut.ee

2) paberil - aadressil Jakobi 2-119 (Tartu)

Lii Lang
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
doktoriõppe ja projektide peaspetsialist 0,8 k
Jakobi 2–119
+372 737 5346
Lii Lang
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat
doktoriõppe ja projektide peaspetsialist 0,8 k
Jakobi 2–119
+372 737 5346
Posternäitus "Tõde ja õigus" Jakobi 2 õppehoones

Magistriprojekti põhjal valminud näitus võimaldab lugejal mõtiskleda „Tõe ja õiguse“ tegelaste iseloomuomaduste üle

Inimesed töötamas

Aasia ja Lähis-Ida keelte oskus on muutumas põnevast hobist karjäärieeliseks

Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni