Konverentsil kohtuvad soome-ugri keelte grammatika uurijad

6.-8. juuni algusega kell 9.00 toimub Tartu ülikooli Philosophicumis (Jakobi 2) neljas rahvusvaheline konverents sarjast "Grammatika ja kontekst: uued vaatenurgad Uurali keelte uurimises" (Grammar and Context: New Approaches to the Uralic Languages). Konverentsi eesmärk on tuua kokku keeleteadlased, kes uurivad Uurali keelte, s.t soome-ugri ja samojeedi keelte grammatikat erinevatest perspektiividest.

Ürituse korraldaja Liina Lindströmi sõnul on tavaliselt rahvusvahelistel keeleteaduse-alastel konverentsidel Uurali keeli käsitlevaid ettekandeid vaid üksikuid ning enamasti käsitletakse ka siis suurema kõnelejate arvuga ja oma rahvusriigiga keeli nagu soome, ungari või eesti keel. "Sellel konverentsil on lisaks neile rohkelt ettekandeid ka komi, udmurdi, mari, ersa, handi, mansi, nganassaani, tundraneenetsi jt keelte kohta, samuti meile lähemate keelte, nagu liivi ja vadja keele kohta," räägib Lindström, lisades: "Konverentsil käsitletakse nende keelte grammatika küsimusi uuemate keeleteooriate valguses ning see annab hea pildi Uurali keelte uurimise hetkeseisust. Ühtlasi tihendab konverents kontakte Uurali keelte uurijate vahel, kes töötavad igapäevaselt nii Euroopa eri maades kui ka USAs." Konverentsi peaesinejateks on Casper de Groot Amsterdamist, Maria Vilkuna Helsingist, Leelo Keevallik Linköpingist ja Gerson Klumpp Tartust. Konverentsil on lisaks üldsessioonidele ka viis teemasessiooni. Kavas on kokku üle 90 ettekande. Osalejaid on Eestist, Soomest, Ungarist, USA-st, Saksamaalt, Venemaalt, Suurbritanniast, T¹ehhist ja mujalt. Konverents on järg varem toimunud samateemalistele sümpoosionidele, mida on peetud Ungaris ja Soomes: 2004. ja 2011. aastal Budapestis ning 2007. aastal Helsingis. Korraldajateks on Tartu ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut ning keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool. Konverents toimub Philosophicumis, Jakobi 2. Rohkem infot konverentsi ja kava kohta leiate kodulehelt. Lisainfo: Liina Lindström, TÜ eesti keele vanemteadur, doktorikooli juhataja kt, tel: 737 6127, e-post: liina.lindstrom@ut.ee.