Autor:
Andres Tennus

Tänavuse kolme rektori stipendiumi konkursi võitis Tartu Ülikooli üliõpilane

Tartu Ülikooli vabariigi aastapäeva kontsertaktusel kuulutati seitsmendat korda toimunud kolme rektori stipendiumi konkursi võitjana välja Tartu Ülikooli magistrant Henri Pokk.

Henrile on Eesti naaberriikides toimuv alati huvi pakkunud ja talle meeldib Baltimaades reisida. Kui gümnaasiumi lõpetades oskas ta ainsa võõrkeelena inglise keelt, siis järgnenud aastatel õnnestus tal iseseisvalt omandada ka vene keel. ,,Seejärel mõtlesin, et põnev oleks ka läti keelest aimu saada ning tänu huvile ja headele õppejõududele õnnestus vähem kui aastaga saavutada baassuhtluseks vajalik tase,“ rääkis konkursi võitja.

Tartu Ülikoolis asus Henri õppima magistriõppekava „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“ alusel. Lõpetamiseks tuleb veel valmis kirjutada magistritöö ühistranspordi kättesaadavuse hindamise meetoditest. Õppekavas olevaid vabaaineid otsustas ta kasutada võõrkeelteoskuse arendamiseks. ,,Peale läti keele hakkasin omandama ka leedu keelt, mis, tõsi küll, osutus võrreldes läti keelega nii sõnavara, grammatika kui ka häälduse poolest raskemaks,“ rääkis Henri. Nüüdseks on tema läti keele oskus piisavalt kõrgel tasemel, et töötada lätikeelses töökeskkonnas, avardada seeläbi oma maailmapilti ning leida töövõimalusi geograafiliselt ja kultuuriliselt lähedases, kuid keeleliselt kauges riigis.

Konkursi võitja sõnutsi võib tunduda, et lätlasi ja leedulasi on Eestis vähe ja keelt pole kusagil praktiseerida. Siiski nentis ta, et viimase kümne aasta jooksul on nende arv Eestis märgatavalt kasvanud. ,,Tartus tegutseb muuhulgas lätlaste segakoor Ziemeļu Balsis, kes osales möödunud suvel Läti laulupeol. Nüüd on kooriga liitunud hulk leedulasi, et sel suvel Leedu laulupeole sõita,“ sedastas Henri.

Lisaks Henri Pokile pääses konkursi lõppvooru Vilniuse Ülikooli leedu filoloogia bakalaureuseõppe üliõpilane Dovilė Gavelytė.

Kolme rektori stipendiumi konkursi kuulutasid 2017. aastal välja Tartu Ülikooli, Läti Ülikooli ja Vilniuse Ülikooli rektor. Konkursi eesmärk on edendada eesti, läti ja leedu keele ja kultuuri õpetamist ning õppimist. Ülikoolid annavad stipendiumi välja kordamööda.

Järgmise stipendiumikonkursi korraldab 2024/2025. õppeaastal Läti Ülikool. Stipendiumi suurus on 2000 eurot ning kandideerima on oodatud kõik Tartu Ülikoolis, Läti Ülikoolis ja Vilniuse Ülikoolis täiskohaga õppivad üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt C1-tasemel ning teisi keeli vähemalt A2-tasemel. Täpsema info konkursi kohta leiab maailma keelte ja kultuuride instituudi kodulehelt.

Austame erinevusi märgised

Tartu Ülikooli tunnustati taas kvaliteedimärgisega „Austame erinevusi“

Õnnesoovid

Mihkel Mäesalu sai Jaan Tõnissoni nimelise raamatugrandi

Lilled

Hendrik Sepa artiklipreemia pälvis professor Tõnu Tannberg