Tartu Ülikool kutsub haridustöötajaid konverentsile „Tundlikud teemad minu klassiruumis“

28. aprillil arutatakse Tartus Erinevate Tubade Klubis peetaval konverentsil „Tundlikud teemad minu klassiruumis“, kuidas peaks õpetaja või õppejõud valmistama ennast, oma tunni- ja õppekava ja ka auditooriumit ette tundlike ning vastuoluliste teemade arutamiseks üld- ja kõrghariduses.

Maailmas toimuvad muutused tulevad alati (üli)õpilastega auditooriumisse kaasa. Ehkki pedagoogid ja õppejõud on oma valdkonna eksperdid, ei pruugi aine-, metoodika- ja didaktikateadmistest alati piisata, et mõnda tundlikku küsimust või olukorda analüüsida, arutada või ka lahendada. Tartu Ülikooli eestvedamisel koostasid nelja Ida-Euroopa ülikooli töötajad õpetajaid ja õppejõude toetavad materjalid, millega tutvuma ja mille üle arutama on oodatud kõik huvilised.

Konverents toimub tundlike teemade käsitlemise projekti raames, mis sündis elust enesest. „Olen ise olnud õpetajana olukorras, kus 7. klassi õpilane proovis igal võimalusel mainida, et tegelikult ei saanud juute teise maailmasõja ajal nii palju hukka, kui räägitakse,“ sõnas projektijuht Heidi Maiberg.

Projektitiimi arutelud näitasid, et olukordi, kus emotsioonid saavad faktidest võitu ja akadeemiline arutelu võib muutuda solvavaks ja mõtlematuks, tuleb ette nii üld- kui ka kõrghariduses. Eriti hoolikas tuleb olla usundite, soo, seksuaalsuse, rände ja äärmuslusega seotud teemade käsitlemisel.

Projekti eesmärk on pakkuda õpetajatele või õppejõududele tuge eri teemade käsitlemisel, iseenda ja auditooriumi ettevalmistamisel ning keeruliste olukordade ennetamisel ja lahendamisel. Konverentsil tutvustatakse projekti käigus loodud e-kursuseid, mooduleid, juhendmaterjale ja tööriistakaste, mis võtavad arvesse just Ida-Euroopa riikide aja- ja kultuurilugu. Valminud materjalid aitavad eksperdil saada teadmisi sageli vastuolusid tekitavate teemade kohta ning pakuvad metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid. Lisaks materjalide katsetamisele saab konverentsil toimuvatel aruteludel jagada ka oma kogemusi tundlike teemade käsitlemisel ja proovida leida lahendust küsimusele, miks on seda raske teha.

Teavet konverentsi ajakava ja registreerumise kohta leiab siit. Külasta ka konverentsi infolehte Facebookis.

Projekti „Tackling Sensitive Topics in a Classroom“ rahastab Euroopa Komisjon programmi „Erasmus+“ teise põhimeetme „Strategic Partnership for Higher Education“ alusel.

Image
reklaam tundlikud teemad_bänne

Foto: Unsplash 

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Euroopa päeva veebiloeng 7. mail

Huvilisi oodatakse 7. mail Euroopa päeva avalikule veebiloengule

Eesti lipud kaardil

Emakeelepäeva tähistamine instituudis