Autor:
Anu Põldsam

Tarmo Toom esitleb patristika õpikut „Varakristlik teoloogia“

Usuteaduskond ja Tartu Ülikooli Kirjastus esitlevad Tarmo Toomi patristika-alast õpikut „Varakristlik teoloogia“ (2022) ja tervitavad autorit tagasi kodumaal neljapäeval, 6. oktoobril kell 19.00 Ülikooli Kohviku suures saalis.

Kavas on Tarmo Toomi lühiettekanne õpiku ja patristika hetkeseisu teemadel. Seda saadavad Tartu Ülikooli Kirjastuse peatoimetaja Ivo Voldi kommentaarid ning vestlus Meelis Friedenthali ja Tauri Tölptiga.

Õpiku autor Tarmo Toom on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud kirikuloolane, patristika ja eriti Augustinuse asjatundja. Pärast mitut aastakümmet USA-s õppimist ja töötamist on Tarmo Toom tagasi kodumaal ja töötab Tartu Ülikooli usuteaduskonnas patristika teadurina. Esitlus ja ettekanne on suurepärane võimalus Tarmo Toomiga kohtuda.

Õpiku kohta loe rohkem TÜ kirjastuse kodulehelt.

 

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“
Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid