Foto:
Cover engraving of Voltaire's book on the works of Isaac Newton, Éléments de la philosophie de Newton ("Elements of Newtonian Philosophy") of 1738

Teine mõtteloo sügiskollokvium teemal „Valgustus Eesti mõtteloos“

Sügiskollokviumite eesmärk on tuua kokku mõtteajalooga lähedalt seotud erialade teadlased, et ühiselt ja interdistsiplinaarselt arutada Eesti ja Euroopa mõtteloo keskseid ideeliine ja sõlmküsimusi. Tänavuse kollokviumi siht on uurida valgustuse avaldumisvorme Eesti alal (ja laiemalt Baltimaades) erinevates mõtteloo valdkondades ja tekstižanrites, et liikuda parema tervikpildi suunas valgustusest kui ajastust ja mõtteloolisest fenomenist siinse regiooni kontekstis.

Image

Kollokvium toimub vana anatoomikumi ringauditooriumis (Uppsala 10–224). Kõik huvilised on teretulnud!

 

 

Kollokviumi päevakava:

10.00

Avasõnad
Pärtel Piirimäe, mõtteloo professor, Tartu Ülikool

 

I Valgustusfilosoofia esimesed mõjud

 

10.15

Gabriel Sjöberg, filosofeerimise vabadus ja varavalgustus
Meelis Friedenthal, mõtteloo kaasprofessor, Tartu Ülikool

11.00

Montesquieu „Seaduste vaimust“, Katariina II juhendkiri ning Liivi- ja Eestimaa saadikute juhised Seaduslikule komisjonile
Mati Laur, uusaja professor, Tartu Ülikool

11.45

Kohvipaus

 

II Valgustus ja pärisorjus

 

12.00

Vabadus teoorias ja praktikas: valgustuslik moraalifilosoofia Peterburi Vaba Majandusühingu võistlustöödes
Pärtel Piirimäe, mõtteloo professor, Tartu Ülikool

12.45

„Uue ajastu“ argument pärisorjuse kaotamise diskursuses
Marten Seppel, varauusaja kaasprofessor, Tartu Ülikool

13.30

Lõunasöök

 

III Valgustusteoloogia

 

14.30

Religiooniteemalised panused ajalehe „Rigische Anzeigen“ õpetatud lisasse selle ilmumisaja jooksul (1761–1767)
Tiina-Erika Friedenthal, maailmakirjanduse teadur, Tartu Ülikool

15.15

Valgustusteoloogilised kirikulauluraamatud Eesti- ja Liivimaal
Aira Võsa, teoloogiadoktor

16.00

Kohvipaus

 

IV Valgustuse suurkujud

 

16.15

Linnakodaniku eetika Liivimaa valgustuses: Herder ja Johann Christoph Berens 
Eva Piirimäe, poliitikateooria kaasprofessor, Tartu Ülikool

17.00

Garlieb Merkel mõjukatest geeniustest „õigluse sajandil“ Balti provintsides
Kadi Kähär-Peterson, doktorant ja üldajaloo nooremteadur, Tartu Ülikool

17.45-18.30

Valgustuse kriis Kanti filosoofia retseptsioonis Jäsche ja Morgensterni näitel
Eduard Parhomenko, mõtteloo lektor, Tartu Ülikool

 

 

 

#kestlikkus #teadus #ülikoolist
peahoone

Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus hõlbustab teadusaladevahelist koostööd

#teadus #ühiskonnale
22 indiviidiga tohutu massihaud, kus oli 21 imikut ja üks naine

Doktoritöö: Eesti keskaegne linnalaps sõi nagu väike täiskasvanu

#teadus

Ekaterina Iaschuk kaitseb doktoritööd „Творчество М.Н. Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии“

19. detsembril kell 14.15 kaitseb Ekaterina Iaschuk doktoritööd „Творчество М.Н. Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии".