Author:
Erakogu

Konverents “Textuality as social action in Shōwa era Japan” toimub 28.-29. septembril

Rahvusvaheline konverents "Textuality as social action in Shōwa era Japan " („Tekstuaalsus kui ühiskondlik tegur Shōwa ajastu Jaapanis“) kuulub alates 2018. aastast Tartu Ülikoolis toimuvate Jaapani ürituste sarja, mille eesmärk on tutvustada interdistsiplinaarselt Jaapani kultuuri ja ühiskonna erinevaid aspekte, tuues kokku paljude riikide teadlased ja üliõpilased erinevatest akadeemilistest valdkondadest.

Tänapäeva audiovisuaalselt küllastunud elukeskkond vajab uusi mõtteviise meie igapäevase popkultuuri kogemuse kohta, et mõista sidusamalt ajaloolisi ja sotsiaalseid protsesse, milles me paratamatult osaleme. Eelkõige tuleb uurida tekstuaalsuse rolli ja kultuurivaldkondade mõju meie tajumis- ning tarbimisharjumuste kujundamisel, eriti kui tahetakse mõista ja kontekstualiseerida selle poliitilist potentsiaali ühiskondlikele muutustele kaasaaitamisel konkreetses ruumilis-ajalises situatsioonis.

Konverentsi eesmärk on Jaapani popkultuurinähtuste käsitlemine Shōwa-ajastul, 20. sajandi teisel poolel, ühendades tekstuaalsuse ajaloolise mõiste ja ühiskondlikud liikumised. See kahekordne fookus asetub Jaapani sõjajärgse ajaloo selliste oluliste sündmuste taustale, nagu riigi osalemine külma sõja aegses geopoliitikas, ühiskondlikes ja üliõpilasliikumistes.

Keskendudes erinevate tekstide, loominguliste praktikate ja auditooriumi kaasamisele, püütakse konverentsil analüüsida mitmesuguseid Jaapani mineviku ja olevikuga seotud laiemaid küsimusi, uurides popkultuuri võimekust kajastada kaasaegse ühiskonna probleeme ning toimida sotsiaalse protesti ja poliitilise aktivismi katalüsaatorina.

Teemad

Konverentsil käsitletavad teemad on järgmised:

- Kaasaegsed kirjanduslikud tekstid ja visuaalkultuur

- Popmuusika ja etenduskunstid

- Sotsiaal- ja protestiliikumised

- Ajalooliste sündmuste vahendamine tekstides

- Tekstuaalsus ja ruumilisus

- Ühiskonna kaasamine ja retseptsioon

- Väljenduskunst ja soorollid ühiskonnas

- Intermediaalsus popkultuuris

 

Osalemine

Konverentsil osalemiseks esitatud abstraktid peaksid esitama kokkuvõtte (250-300 sõna), milles käsitletakse ettekande põhiideed. Doktorandid on samuti väga oodatud osalema.

Abstrakti esitamise tähtaeg: 12. juuni 2023

Tagasiside esitatud abstraktide kohta: 26. juuni 2023

 

Osalemine ilma esitluseta

Konverentsil võib osaleda kuulajana ka ilma ettekandeta.

Konverents on tasuta. Üritus toimub kohapeal, kuid sõltuvalt reisipiirangutest võidakse minna üle ka veebipõhistele ettekannetele. Küsimuste korral kirjutada: Ene Selart (ene.selart@ut.ee).


Korraldajad:

Ene Selart (nooremlektor, Tartu Ülikool)

Lauri Kitsnik (kaasprofessor, Hiroshima Ülikool)

Alevtina Solovjeva (Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse juhataja)

#teadus
Kertu Liis Krigul loengut andmas

Noorte teadlaste kolme minuti loengute konkurss toimub tänavu 28. septembril

#instituudist #koostöö #rahvusvaheline
Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

#ettevõtlus #teadus
Eksperimentaalarendus

Tartu Ülikool toetab teadustöö tulemuste turuküpsemaks arendamist 300 000 euroga