Alanud on kolme rektori stipendiumikonkursi 2023/2024. õppeaasta taotlusvoor

Taas on alanud Tartu Ülikooli, Läti Ülikooli ja Vilniuse Ülikooli rektorite stipendiumikonkurss, millega soovitakse edendada eesti, läti ja leedu keele ning kultuuri õpetamist ja õppimist. Ülikoolid annavad stipendiumi välja kordamööda ja 2023/2024. õppeaastal on Tartu Ülikooli kord.

Stipendiumile on oodatud kandideerima Tartu, Läti ja Vilniuse ülikooli kõikide õppekavade ja õppeastmete täiskoormusega üliõpilased, kes valdavad ühte Balti riikide keelt C1-tasemel ning teisi keeli vähemalt A2-tasemel. Kandideerida võivad ka väliskülalisüliõpilased, kes õpivad sel õppeaastal ühes nimetatud ülikoolis nii sügis- kui ka kevadsemestril. Stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Konkursil on kolm vooru:

  • kohalik kirjalik voor 8. jaanuaril 2024,
  • kohalik suuline voor 26. jaanuaril 2024 ja
  • lõppvoor 22. veebruaril 2024.

Rohkem teavet konkursi ajakava ja sisu kohta leiab maailma keelte ja kultuuride instituudi veebilehelt.

Enlighti kursus Baskimaal

Tõlketeadlased osalesid Baskimaal kultuure ühendaval kursusel

Teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikool ja Eesti Kirjandusmuuseum sõlmisid lepingu teadmussiirdedoktorantide koolitamiseks

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks