Autor:
Andreas Ventsel

Humanitaarteaduste aastapreemia said poliitika- ja sotsiosemiootika professor Andreas Ventsel ning semiootika teadur Mari-Liis Madisson

Riigi teaduspreemia eelmise nelja aasta jooksul, s.o 2020–2023 valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest pälvisid poliitika- ja sotsiosemiootika professor Andreas Ventsel ning semiootika teadur Mari-Liis Madisson tööde tsükli „Poliitika-semiootika, infomõjutustegevuse ja vandenõuteooriate semiootiline analüüs“ eest.

Tsüklis sünteesitakse semiootiline analüüs ning sotsioloogiline ja kultuuriteaduslik lähenemine poliitiliseks vormianalüüsiks: uuritakse, kuidas avalikus ruumis teemasid tõstatatakse või auditooriumi olukorrataju kujundatakse ning mil viisil avaldub see poliitilises praktikas. Laureaadid näitavad, kuidas on vandenõuteooriate tähendusloome kohastunud ekraani- ja ühismeediaga. Analüüs ulatub humanitaarteadustest kaugemale ning moodustab osa riigikaitse ja julgeoleku laiapõhjalisest strateegiast.

Hiljuti ilmus laureaatidel ka ühine raamat "Varjatud märgid ja salaühingud. Vandenõuteooriate tähendusmaailm ", misjärel andsid nad pika intervjuu ERRile.

Loe kõigi riigi teaduspreemiate 2024. aasta laureaatide lühitutvustusi

Preemiad antakse pidulikult üle vabariigi aastapäeva tähistamisel 21. veebruaril. 

 

Canva

2023. aasta parimaks ajalooraamatuks valiti Mati Lauri monograafia talurahva intiimelust

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikool ja Eesti Kirjandusmuuseum sõlmisid lepingu teadmussiirdedoktorantide koolitamiseks