Autor:
Monika Karmin

Huvilistel on võimalik osaleda vabakuulajana veebikursusel „Etnogeneesi arheoloogia“

Juba mitmel järjestikusel aastal on Tartu Ülikooli arheoloogia, geneetika ja lingvistika sidusuuringute kolleegium (AGL) korraldanud veebikursusi, kus mitme eriala tunnustatud teadlased pakuvad mitmekülgset ülevaadet Eesti alade ajaloolisest, geneetilisest, keelelisest ja kultuurilisest kujunemisest. Üliõpilastele lisaks on kursustele oodatud ka vabakuulajad. Varasemad veebikursused on olnud populaarsed – kuulajate arv on küündinud ka sajani.

Sel semestril toimub kursus „Etnogeneesi arheoloogia“, kus astuvad peale sidusuuringute kolleegiumi teadlaste üles ka vastloodud Eesti juurte tippkeskusesse kuuluvad uurijad. Tippkeskus toob kokku Tartu Ülikooli arheogenoomika, arheokeemia, arheoloogia, arheozooloogia ja lingvistika uurimisrühmad, Tallinna Tehnikaülikooli paleokliima ja -ökoloogia uurimisrühma ning Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika ja kultuurigeograafia uurimisrühma (vaata lähemalt AGL-i kodulehelt).

Praeguseks on toimunud kaks sissejuhatavat loengut. Ees on ootamas loeng etnilistest protsessidest minevikus ja tänapäeval. Seejärel rännatakse ajas umbes 15 000 aastat tagasi ja hakatakse liikuma tänapäeva poole. Loengutel saab ülevaate Eesti alade elukeskkonnast ja selle muutumisest, siinsetest esmaasukatest, pronksi- ja rauaaja rahvastikust ning keskajast Eesti aladel. Kursuse lõpuosas käsitletakse Eesti rahvastiku tänapäevast geneetilist pilti ning analüüsitakse seda, kui sügavale saab ajas minna eesti keele ja rahvaluule juurte otsimisel.

Veebiloengud toimuvad kolmapäeviti kell 16.15–17.45 Zoomis.

Kõik huvilised on oodatud liituma!

Täpsema kava ja registreerumisinfo leiab AGL-i kodulehelt.

keeleauhind

Eesti ja Läti keeleauhinna pälvis keeleteadlane Karl Pajusalu

Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid

Ajakirjanike vestlusring

Keerukate teemade selgitamisel on teadlased ajakirjanikele väga oodatud partnerid