Iga-aastane rahvusvaheline noorte filoloogide-slavistide konverents Tartus

28. aprill–1. mail 2017 viib Tartu Ülikooli slavistika osakond Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli toetusel läbi „Rahvusvahelise noorte filoloogide konverentsi”, mis toimub  sellel aastal juba 44 korda. Esimene üliõpilastele mõeldud konverents toimus 1963. aastal ning alates sellest ajast pole nende korraldamise traditsioon katkenud (konverentsid toimusid ka eelnevalt, kuid need olid ülikoolisisesed).

Tartu konverentsid on slavistika üliõpilaste teaduslikud kohtumised, mis ühendavad kümneid üliõpilasi, magistrante ja doktorante mitte ainult erinevatest Euroopa riikidest kui ka tervest maailmast, annavad neile suurepärase võimaluse tutvuda uute teadusvoolude ja -teooriatega. Tänavu osaleb konverentsil 75 noort teadlast Eestist, Venemaalt, Prantsusmaalt ja Poolast.

Konverentsi temaatika on sel aastal väga mitmekülgne ning haarab slaavi keelte uurimise, sotsiolingvitika ja etnolingvistika, kulturoloogia, ideoloogia, Vene ja Euroopa ajaloo ning kirjanduse probleeme, tõlkeküsimusi, samuti emigrandikultuuri ja digitaalsete humanitaarteaduste problemaatikat. Viimasele on pühendatud konverentsi üks päev 1. mail. 28.–30. aprillil toimub kaks põhisektsiooni — keeleteaduslik (Lossi 3, aud 222 ja 234) ja kirjandusteaduslik (Lossi 3, aud 307). Töö keelteks on vene ja inglise.

Kirjandusteaduliku sektsiooni raames toimuvad lisaks auditoorsetele ettekannetele ka videoetteasted (traditsiooniliste posterettekannete analoog), millega on võimalik eelnevalt tutvuda. Viited videotele (samuti nende tekstidele) saadetakse kõigile soovijatele varem ette ning nende üle arutlemine toimub konverentsi põhiprogrammi raames. Soovi korral saate tutvuda kava antud osaga, andes sellest teada kirjandusteadusliku sektsiooni korraldajale.

Konverentsi aukülaliseks on Moskva Kõrgema Majanduskooli professor Oleg Lekmanov, kes peab osalejatele sissejuhatava loengu teemal „Alltekst vs Ühtivus: ühest filoloogilisest probleemist”.

Traditsiooniliselt avaldatakse parimad ettekanded noorte filoloogide artiklite kogumikus „Vene filoloogia”. Eelmise aasta materjalide põhjal koostatud kogumiku „Vene filoloogia. 28” esitlus toimub konverentsi avamisel.

Korraldajad tänavad Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli ürituse rahastamise eest.

Konverentsi kava leiate: http://www.ut.ee/FLVE/ruslit/.

 

Lisainfo:          Maria Borovikova (kirjandusteaduslik sektsioon) maria.borovikova@gmail.com

           Valentina Tubin (keeleteaduslik sektsioon) tartu.slavconf@gmail.com

Telefonid:        737 5353, 737 5228