Kolm Tartu ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi tudengit pälvis Eesti teaduste akadeemia teadusauhinna

Eesti teaduste akadeemia avalikustas 2013. aasta üliõpilaste teadustööde konkursi võitjad. Konkursile laekunud 72 uurimustööst määras komisjon teadusauhinna kokku 12 üliõpilasele, sh seitsmele Tartu ülikooli tudengile, kellest kolm olid filosoofiateaduskonna  ajaloo ja arheoloogia instituudi üliõpilased.

Filosoofiateaduskonnast pälvisid preemia:

  • Ken Ird magistritöö eest „Sodoomiajuhtumid varauusaegses Eestis Pärnu Maakohtu materjalide põhjal“ (juhendaja professor Mati Laur)
  • Kristo Siig bakalaureusetöö eest „Linnuste nihe. Uurimus Eesti linnustevõrgustikus 11. sajandil toimunud muudatusest ning selle ühiskondlikest tagamaadest ja mõjudest“ (juhendaja lektor Ain Mäesalu)
  • Kadri Tael magistritöö eest „1919. aasta maareform Vana-Põltsamaa vallas“ (juhendaja professor Tiit Rosenberg)

Laureaatide autasustamine toimub 4. novembril 2013 kell 14.00 Tallinnas Eesti teaduste akadeemia majas, millele järgneb ka konverents, kus esineb oma ettekandega teiste seas ka Ken Ird. Kõik huvilised on konverentsile oodatud.

Helena Teemets Tel: +(372) 737 5341
  E-post: helena.teemets@ut.ee
www.humanitaarteadused.ut.ee