Autor:
Eva-Kaia Vabamäe

Magistriprojekti põhjal valminud näitus võimaldab lugejal mõtiskleda „Tõe ja õiguse“ tegelaste iseloomuomaduste üle

Krista Tomson uuris oma magistriprojekti raames „Tõe ja õiguse“ tegelaste iseloomuomadusi ja tõi tulemused vaatajate ette posternäitusena, mida saab uurida Jakobi 2 õppehoone I korrusel.

Sel kevadel lõpetas Krista Tomson Tartu Ülikooli semiootika ja kultuuriteooria eriala magistriprojektiga “Romaani “Tõde ja õigus” tegelaste lugejakeskne analüüs”, mille eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas “Tõe ja õiguse” lugejad tunnetavad iseenda ning romaani tegelaste isiksusi ning kas nad tunnevad ka tegelastega sidet.

Magistriprojektis otsustati ühendada kultuurisemiootika (kirjandustegelaste tähendus ja teksti vahendusel suhtlemine) ning psühholoogia (isiksuse analüüs). Loodi isiksuse määramise küsimustik, kus lugeja sai positsioneerida iseennast ja tegelasi Suure Viisiku faktorite skaaladel (avatus kogemustele, sotsiaalsus, meelekindlus, ekstravertsus ja neurootilisus). See võimaldas analüüsida, kas isiksuse sarnasused on just need, miks see teos lugejat kõnetab.

Projekti raames küsitleti 149 lugejat, et teada saada, millised on lugejate hinnangul romaani kõige tuntumad tegelased (Andres, Pearu, Juss, Krõõt ja Mari) ning samuti keskmine lugeja ise.

Magistriprojekti põhjal lõi Krista Tomson posternäituse, mida saab kogu suve jooksul uudistada Jakobi 2 õppehoone I korrusel. Näitus kutsub inimesi mõtisklema iseenda ning “Tõe ja õiguse” tegelaste iseloomuomaduste peale. Selle keskmes on iseloomuomaduste postrid, mis annavad ülevaate Suure Viisiku faktoritest ning seal olevatelt skaaladelt saab näha, kus asuvad raamatu tegelased ja valimi keskmine lugeja. Näituse külastaja saab mõelda, kuhu ta iseenda asetaks ning kõikide viie iseloomuomaduse plakati juurest läbi käies analüüsida, mis tegelase moodi ta kõige enam on.

Näitus pannakse üles ka Haridus Ekraanil veebikeskkonda, kus seda saavad tasuta kasutada kõik soovijad. Eriti võiks näituse huvi pakkuda koolidele ja raamatukogudele.

26. juunist 27. augustini on Jakobi 2 õppehoone avatud E-R 8.00-19.00 ja L-P 8.00-18.00.

 

Lisainfo:

Maarja Nõmmik, Philosophicumi trepigalerii galerist

maarja.nommik@ut.ee

737 5341

Veebikursus "Etnogeneesi arheoloogia"

Huvilistel on võimalik osaleda vabakuulajana „Etnogeneesi arheoloogia“ veebikursusel

Ameerika suursaadikud Euroopa suuremates riikides pidasid nõu president Rooseveltiga. Vasakult paremale: William C. Bullitt, Sumner Welles, Hugh R. Wilson, William Phillips. Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C.

Professor Eero Medijainen räägib murrangutest rahvusvahelises ajaloos 1930. aastate alguses