Autor:
erakogu

Näituse „Võim“ publikuprogrammis uuritakse inimeste ja teiste liikide võimusuhteid linnaruumis

TÜ semiootika rakenduskeskus kutsub 8., 9. ja 24. septembril näituse „Võim“ publikuprogrammile Kadrioru pargis ning kunstimuuseumis.

Image
näituse plakat

Programmi vestlusringides ja loengutes räägitakse võimu, soo ja eluvormide suhetest linnaruumis ning (loodus)keskkonna tähenduslikkusest. Samuti saab jalutada nii semiootiliselt rohevõimu rägastikes kui ka kirjanduslikult läbi Kadrioru võimulabürintide. Inimese ja looduse võimusuhete ning kunsti üle arutlevad tuntud kunstnikud, semiootikud, kirjandus- ja kultuuriteadlased.

Publikuprogrammis osalemine on 8. ja 9. septembril tasuta. 24. septembri programmil osalemiseks on vajalik soetada Kadrioru kunstimuuseumi pilet. Huvilistel palume registreeruda näituse kodulehel, kust leiab ka publikuprogrammi täpsema kirjelduse.

Paljud Marje Taska ja Reet Varblase kureeritud näitusel „Võim“ osalevad kunstnikud lähenevad teemale inimese ning looduse võimusuhete kaudu. Kuna semiootika osakonnas tegeletakse bio- ja ökosemiootikaga, viis see koostööni kuraatorite, semiootika rakenduskeskuse ja programmiga „Tallinn – Euroopa roheline pealinn“, kelle toetusel valmis näituse publikuprogramm. Ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor Timo Maran kirjeldab võimu kui suutlikkust tegutseda: „Veel suurem võim on aga võim enda agentsuse üle ehk suutlikkus omaenda tegutsemist piirata. Seda on vaja, et teistel oleks hea, et suhted kogukonnas oleksid terved ja jääks alles liigirikas loodus.“

Näitus on triloogia „Teatepulk Kütiorust Kadriorgu. Vägi. Vaim. Võim.“ viimane peatuspaik. Sel aastal saab Kadrioru pargis ja kunstimuuseumis vaadata teoseid kolmeteistkümnelt kunstnikult: Britta Benno, Flo Kasearu ja Elīna Vītola, Madleen Hirtentreu, Raul Keller, Kirke Kangro, Fideelia-Signe Roots, Jüri Ojaver, Urmas Lüüs, Jonas Johansson, Edith Karlsson, Tanja Muravskaja ja Mikk Madisson.

Näituse koostööpartnerid on Tartu Ülikooli semiootika rakenduskeskus, Kadrioru Park ja Kadrioru kunstimuuseum. Projekti on toetanud Eesti Kultuurkapital, Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet, programm „Tallinn – Euroopa roheline pealinn“.


Publikuprogrammi kava

Reede, 08.09

17.00 näituse avamine ja teoste tutvustus
kuraator Reet Varblane ja osalevad kunstnikud

Laupäev, 09.09

12.00 vestlusring Kas parasiit on ohver või kuningas?
romanistika külalisteadur Sara Bédard-Goulet, kunstnikud Flo Kasearu ja Elina Vitola

14.00 semiootiline jalutus rohevõimu rägastikus
linnasemiootik Tiit Remm, bio- ja ökosemiootik Riin Magnus ja kunstnik Ulla Juske

15.30 kirjanduslik jalutuskäik Kadrioru võimulabürintides
kirjandusteadlased Ene-Reet Soovik, Elle-Mari Talivee ja Kadri Tüür

 Pühapäev, 24.09
   
* Publikuprogrammis osalemiseks on vajalik soetada Kadrioru kunstimuuseumi pilet.

13.00 vestlus Kelle jaoks on linnaruum? Sugu ja võimu mustrid linnas
kommunikatsiooniekspert Barbi Pilvre ning Tallinna öölinnapea Natalie Mets

14.30 loeng ja arutelu teemal „Paljuliigiline linn“
ökosemiootik ja luuletaja Timo Maran

Lisainfo:

keeleauhind

Eesti ja Läti keeleauhinna pälvis keeleteadlane Karl Pajusalu

kultuur

TÜ VKA lõpuaktus 2024 toimub 16. juunil

Enlighti kursus Baskimaal

Tõlketeadlased osalesid Baskimaal kultuure ühendaval kursusel