Nooremteadurite konkurss

Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond otsib 3. ja 4. aasta doktorantide seast huvilisi, kes sooviksid tööle asuda nooremteaduri ametikohale ning seeläbi saada tuge doktoriõpingute lõpetamiseks nominaalajaga.

Nooremteaduri tööülesanneteks on oma eriala teadus-, arendus- ja loometegevuses osalemine juhendaja juhendamisel ning doktoriõppe individuaalplaani alusel eesmärgiga kaitsta doktorikraad, vajalike oskuste arendamine ja enesetäiendamine, õppetöö läbiviimine ning juhendamine kõrghariduse esimesel ja teisel astmel, ning muud tööülesanded lähtudes akadeemiliste töötajate ametijuhenditest.

Töölepingute kestus: 01.09.2022–31.08.2023

Nõutav kvalifikatsioon: Nooremteaduri ametikohal töötav isik peab olema immatrikuleeritud Tartu Ülikooli doktoriõppesse. 

Ajaloo nooremteadur:

Kohtade arv: 3
Koormus: 0,5

Brutopalk: 775 eurot kuus

Kontakt: Kaili Kaseorg-Cremona, 
kaili.kaseorg-cremona@ut.ee

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur:

Kohtade arv: 3
Koormus: 0,5

Brutopalk: 775 eurot kuus

Kontakt: Tiia Margus,
tiia.margus@ut.ee

Filosoofia nooremteadur:

Kohtade arv: 1
Koormus: 0,5

Brutopalk: 775 eurot kuus

Kontakt: Ruth Jürjo,
ruth.jurjo@ut.ee

Germaani-romaani filoloogia nooremteadur:

Kohtade arv: 1
Koormus: 0,5

Brutopalk: 775 eurot kuus

Kontakt:
Age Allas, age.allas@ut.ee

Kirjanduse ja kultuuriteaduste nooremteadur:

Kohtade arv: 3
Koormus: 0,5

Brutopalk: 775 eurot kuus

Kontakt: Hille Roots,
hille.roots@ut.ee

Semiootika ja kultuuriteooria nooremteadur:

Kohtade arv: 1
Koormus: 0,5

Brutopalk: 775 eurot kuus

Kontakt: Ruth Jürjo,
ruth.jurjo@ut.ee

Religiooniuuringute ja teoloogia nooremteadur:

Kohtade arv: 1
Koormus: 0,5

Brutopalk: 775 eurot kuus

Kontakt: Kairi Ots,
kairi.ots@ut.ee

Vene ja slaavi filoloogia nooremteadur:

Kohtade arv: 1
Koormus: 0,5

Brutopalk: 775 eurot kuus

Kontakt:
Age Allas, age.allas@ut.ee

 

Tingimused

Sooviavaldusi saavad esitada Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna nominaalajal õppivad 3. ja 4. aasta doktorandid.

Nooremteaduri ametikohale asumiseks tuleb esitada õppekava kontaktisikule

 

mis sisaldab järgnevat:

  • motivatsioonikiri, mis peab sisaldama doktoritöö valmimise ajakava semestri täpsusega;
  • juhendaja toetuskiri, mis peab sisaldama hinnangut doktorandi edasijõudmisele ja senistele saavutustele teadustöös, sh teadustööde loetelu.

Taotluse tähtaeg on 20. mai 2022.

 

Lisainformatsioon

Oma huvist on oodatud märku andma 3. ja 4. aasta nominaalajal (n+2), eelistatult täiskoormuses õppivad doktorandid, kes ei tee doktoriõpingute kõrvalt muud tööd sellises mahus, et töölepingute koormus kokku on rohkem kui 1,0.

Nooremteadurite ametikohad instituutides täidetakse lähtuvalt akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmise korrast. Taotluse esitanute vahel teeb valiku instituudi/kolledži juhataja, kes võtab otsuse langetamisel arvesse kandidaadi poolt esitatud dokumente ning doktorandi viimast atesteerimisotsust.

Juhendid

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorandid humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna talvekoolis 2024

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale

Jakobi 2 õppehoone

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond hoiab kõrget kohta rahvusvahelises edetabelis