Usuteaduskonda juhib novembrist Roland Karo

Usuteadukonna nõukogu valis möödunud kuul instituudi uueks juhatajaks Roland Karo.

Roland Karo on süstemaatilise usuteaduse lektor. Lisaks süstemaatilisele teoloogiale kuuluvad tema uurimishuvide hulka neurokognitiivsed religiooniuuringud, teaduse ja religiooni ning spirituaalsuse ja seksuaalsuse seoste uurimine. 2009. aastal kaitses ta doktoritöö teemal „Eros ja müstika. Kas müstlised teadvusseisunid on seksuaalsete reaktsioonide evolutsioonilised kõrvalproduktid“.

„Tehnoloogiline areng ja globaliseerumine viivad meid üha enam kokku konfliktidega, mille üheks oluliseks allhoovuseks on religioonid. Usundilise kirjaoskuseta on edukas kultuuridevaheline suhtlus võimatu või väga keerukas,“

Roland Karo

Senine usuteaduskonna juhataja, Vana-Testamendi ja semitistika professor Urmas Nõmmik jätkab instituudi asejuhatajana.

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“
Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid