Skip to main content
#teadus
Arheoloogia

Ilmus arheoloogia aastakirja Tutulus uus number

Jaga
14.01.2022
#teadus
Methis

Ilmus ajakirja Methis 27/28, Taju ja performatiivsuse erinumber

Jaga
04.01.2022
Jaga
03.01.2022
#teadus

Eesti keel võõrkeelena professuur

Eesti keele (võõrkeelena) professuuri eesmärk on uurida ja õpetada eesti keelt mitmekeelses ja -kultuurilises ühiskonnas, anda muu emakeelega üliõpilastele väga h

Jaga
13.12.2021
#teadus

Arheoloogia professuur

Arheoloogia uurib esiajaloolist ja ajaloolist minevikku sellest säilinud ainelise kultuuri põhjal. Eestis kujunes arheoloogia välja 19.

Jaga
13.12.2021
#õppimine #teadus

Doktoriõppe korraldus valdkonnas

Doktoriõpet reguleerib Tartu Ülikoolis doktoriõppe eeskiri, mis sisaldab üldisi nõudeid juhendamise, individuaalplaani. atesteerimise ja doktorikraadi taotlemise kohta.

Jaga
09.12.2021
#teadus

Mõtteloo professuur

Mõttelugu ehk mõtteajalugu (inglise keeles intellectual history) on valdkond, mis uurib filosoofilisi, ühiskondlikke, teaduslikke ja teisi ideid nende aj

Jaga
09.12.2021
#teadus

Tänapäeva eesti keele professuur

Tänapäeva eesti keele professuuril on keskne roll Eestis eesti keele kui Eesti riigikeele ja ühe Euroopa Liidu ametliku keele kõrgharitud spetsialistide ettevalmi

Jaga
09.12.2021
#teadus

Kunstiajaloo professuur

Kunstiajalugu on mälu, visuaalkultuur, mis, nii nagu tema kaksikvend verbaalne tekst, aitab mõista ja tõlgendada nii eilseid kui ka tänaseid probleeme – olgu siis

Jaga
09.12.2021
#teadus

Etnoloogia professuur

Etnoloogia professuur tegeleb Eesti ja soome-ugri põlisrahvaste kultuuriga, aga võrdlevalt ka teiste rahvastega.

Jaga
09.12.2021
Subscribe to teadus