Autor:
Andres Tennus

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“

13. juunil kell 12.00 kaitseb Valentina Punzi folkloristika erialal doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“ („Pärimusliku ajaloo loomine Amdos: hääled, žanrid ja mõjuvõim“).

Juhendajad: 
professor Ülo Valk, Tartu Ülikool
professor Charles Ramble, Kõrgemate Õpingute Praktiline Kool (Prantsusmaa)

Oponendid: 
professor Cristiana Turini, Macerata Ülikool (Itaalia)
professor Daniel Berounský, Praha Karli Ülikool (Tšehhi)

Kokkuvõte
Selles välitöödel põhinevas väitekirjas analüüsitakse Amdo piirkonnas elavate tiibeti kogukondade arusaamu ajaloost ning ettekujutusi minevikust. Amdo kui keeleliselt ja etniliselt kirev regioon moodustab osa Tiibeti kiltmaast ning kuulub tänapäeval valdavalt Hiina Rahvavabariigi Qinghai maakonna koosseisu.

Uurimuses käsitletud välitööaines pärineb suhteliselt piiratud geograafiliselt alalt, aga kogutud materjali ajaloolised mõõtmed on ulatuslikud, hõlmates mongolite vallutusi 13. sajandil, moslemi sõjapealike valitsust 20. sajandi algul, tiibetlaste võitlust punaarmee vastu ning 20. sajandi keskel toimunud kultuurirevolutsiooni.

Keskendudes kohalikule pärimusele, vaadeldakse töös selliste ajaloosündmuste jutustamist, mis jäävad Hiina riikliku ajaloo äärealadele, kuid aitavad avardada teadmisi tiibeti kogukondade sotsiaalsest tegelikkusest. Uurimus heidab valgust üleloomulikkuse olulisele kohale tiibetlaste kultuurilistes strateegiates, milles tõmmatakse etnilisi piire, avaldatakse suhtumist võõrasse ning väljendatakse isiklikke ja kollektiivseid traumaatilisi kogemusi.

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomis (meeting ID: 963 6946 8711, passcode: 128089).

Canva

2023. aasta parimaks ajalooraamatuks valiti Mati Lauri monograafia talurahva intiimelust

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikool ja Eesti Kirjandusmuuseum sõlmisid lepingu teadmussiirdedoktorantide koolitamiseks