Autor:
Canva

2023. aasta parimaks ajalooraamatuks valiti Mati Lauri monograafia talurahva intiimelust

2023. aasta parimaks eestikeelseks ajalooraamatuks valiti Mati Lauri monograafia „Talurahva seksuaalkäitumine 18. sajandi Liivimaal“, mis annab ülevaate tolleaegsete eestlaste ja ka lätlaste intiimelust. Lisaks Liivimaa talurahvale vaatleb autor põgusalt ka Põhja-Eestis ning mujal Euroopas toimunut.

Preemiat annavad välja Akadeemiline Ajalooselts, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskond, Pärnu muuseum, Rahvusarhiiv, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, Tartu Linnamuuseum, Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut ning Tartu Ülikooli muuseumid.

Tänavuse ekspertkomisjoni koosseisu kuulusid Tõnno Jonuks, Johanna Ross, Olaf Mertelsmann, Kristo Nurmis ja Kerttu Palginõmm.

Põhjalikumat uudist saab lugeda Postimehest.

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Ususõnastiku töörühm

Kõigil huvilistel on nüüdsest võimalik kasutada ususõnastikku Sõnaveebis

Teadmussiirdedoktorantuur

Tartu Ülikool ja Eesti Kirjandusmuuseum sõlmisid lepingu teadmussiirdedoktorantide koolitamiseks