Andres Herkel kaitseb doktoritööd „Nāgārdžuna „Keskmise tee juurvärsid“: tõlge ja tõlgendus“

30. augustil kell 10.00 kaitseb Andres Herkel võrdleva kirjandusteaduse erialal doktoritööd „Nāgārdžuna „Keskmise tee juurvärsid“: tõlge ja tõlgendus“.

Juhendajad:
teadur Märt Läänemets, Sisekaitseakadeemia
professor Ülo Valk, Tartu Ülikool

Oponendid:
teadur Margus Ott, Tallinna Ülikool
teadur Indrek Peedu, Tartu Ülikool

Kokkuvõte
Doktoritöö käsitleb budistliku filosoofi Nāgārdžuna (umbes 150–250) teost „Keskmise tee juurvärsid“ (Mūlamadhyamakakārikā, MMK). Tegemist on šuunjavaada koolkonna nn. nullteefilooofia kõige olulisema teosega. Töös sisaldub MMK kommenteeritud tõlge eesti keelde koos sissejuhatusega ning üheksa artiklit. Artiklid puudutavad MMK-s kasutatud budistliku terminoloogia võtmemõisteid ja nende tõlkimist, aga samuti budismiuuringute metodoloogilisi küsimusi. MMK tõlgete ja tõlgenduste lugu läänes peegeldab lääne filosoofias valitsevate mõttevoolude vahetumist. See on taganud tõlgenduste pideva uuenemise, mille puhul on nüüdseks kõige tugevamalt pinnale jäänud XX sajandi kandvad voolud nagu dekonstruktsioon, arusaam lõputust semioosist, lingvistiline filosoofia jt. MMK puhul on tegemist tekstiga, mis genereerib teisi tekste. See tähendab, et tõlgenduste ja kommentaaride voog kuulub selle teksti pragmaatikasse, mida kinnitab ka kaasaegse nagardžuniaana ulatuslik väli. Nāgārdžuna oli budistlik õpetaja ja tema õpetus on pigem meetod kui teooria. Sellest johtub ka semiootika kui meetodi olulisus, samuti usundifenomenoloogia lähtekoht vabanemiskogemuse ja teadvuse transformatsiooni vaatlemisel. Nāgārdžuna kasutab Juurvärssides mõistetena ja väidetena esinevaid „kaitsevahendeid“, mis teksti tõlgendamist olulisel määral suunavad. Nende ülesanne on vältida asjade absurdile ja nullteeloogikale taandamise juures negativistlik-nihilistlikku tõlgendust. Need on hoiatus eikuhugi viiva tee eest (anavasthā), tegudega seotud moraalset vastutust edasi kandev vääramatu vägi (avipranāśa), maailma kategoriseerimise puhul eksitav mõistemaru (prapañca), ülima ja tavatõe eristus ning hoidumine moraalirelativismist. Kaitsevahendid pakuvad seni väga rikkalikele Nāgārdžuna-uuringutele suurima lisaväärtuse ja nendele pühendatud ka töö lõppjäreldused.

#kestlikkus #teadus #ülikoolist
peahoone

Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus hõlbustab teadusaladevahelist koostööd

#teadus #ühiskonnale
22 indiviidiga tohutu massihaud, kus oli 21 imikut ja üks naine

Doktoritöö: Eesti keskaegne linnalaps sõi nagu väike täiskasvanu

#ühiskonnale
Birute-Klaas-Lang

Professor Birute Klaas-Lang: keelekonflikte aitab lahendada parem selgitustöö