Kyle Jonathan Davidson kaitseb doktoritööd „Semiotic modelling of identity and communication in virtual reality, augmented reality, and mixed reality“

13. juunil kell 16.15 kaitseb Kyle Jonathan Davidson semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Semiotic modelling of identity and communication in virtual reality, augmented reality, and mixed reality“ („Identiteedi ja kommunikatsiooni semiootiline modelleerimine virtuaalreaalsuse, lisareaalsuse ja segureaalsuse puhul“).

Juhendajad:
professor Kalevi Kull, Tartu Ülikool
lektor Anti Randviir, Tartu Ülikool

Oponendid:
professor Kay O’Halloran, Liverpooli Ülikool (Ühendkuningriik)
professor Merja Lina M. Bauters, Tallinna Ülikool

Kokkuvõte
Käesolev doktoritöö seab eesmärgiks semiootiliselt modelleerida hüperreaalsust tänapäeva digitaliseerunud ühiskonnas, pidades silmas WEB 3.0 kaudu saabuvat virtuaalsuse ajastut. Tulevane Web 3.0 kui praeguse digiruumi areng viib meid hüperreaalsusesse (kus virtuaalne saab tegelikkusest reaalsemaks).

Me nimetame seda järgmist sammu „hüpervirtuaalsuseks“ kui ühendavaks „virtuaalset“ ja „hüperreaalsust“, kus füüsiline muutub tähendusetuks lõuendiks, mida katvas digikihis on seejuures niisugused virtuaalsed alad, mis püüdlevad omaenda maailma eristamisele tavadigimaailmast.

Töös uuritakse virtuaalreaalsuse, lisareaalsuse ja segureaalsuse mudeleid, väites, et virtuaalreaalsuse ja lisareaalsuse puhul puudub hüpervirtuaalsuse loomise jaoks vajaminev interaktsioon füüsi(ka)lise ruumiga, samas võib segureaalsus katta füüsilise reaalsuse digitaalse teabekihiga, kuni muutudes füüsi(ka)lisest ruumist enamtähenduslikuks ja olulisemaks.

Need ruumid võivad dubleerida füüsilist või võimendada virtuaalset, ilmutades end rohkem kui virtuaalsena. Kasutaja ja tema avatari identiteedi transmediaalsus on üks viimaseid suhteid, kus füüsilised, võrguühenduseta märgid moodustavad semiootilise suhtlusmudeli esmase aluse.

Töö ühe järeldusena rõhutame, et täiustatud digitaalse kirjaoskuse õpetamine võimaldaks indiviidil kontekstualiseerida ennast füüsilises ruumis, vältides seega füüsilise märgi kui oma

identiteediskeemi tähendusliku osa kadumist. Virtuaalne ruum peaks tähenduslikkust lisama, aga mitte asendama tavamaailma märke.

Kaitsmine toimub Zoomis:

https://ut-ee.zoom.us/j/93962303033?pwd=M1dTOG1CaTcwMHFEMmxzU2g5OHRZdz09

Doktoritööga saab tutvuda siin: Semiotic modelling of identity and communication in virtual reality, augmented reality, and mixed reality

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“

Margo Roasto kaitseb doktoritööd „Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916“
Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid