Autor:
Artur Sinipalu

Algab kandideerimine vastloodud humanitaarteaduste erialadidaktika doktoriõppe kohale

Vastuvõtt doktoriõppesse on alanud. Sel aastal on humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas üks uuendus – nimelt saab asuda omandama doktorikraadi ka erialadidaktikas.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas õpetatakse magistritasemel paljusid humanitaarainete ja kunstide pedagooge: eesti keele ja kirjanduse, võõrkeelte, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, usundiõpetuse ning kunstide ja tehnoloogia õpetajaid. Lisaks omandavad humanitaarainete õpetajad teadmisi sotsiaalteaduste valdkonnas – haridusteaduste instituudis ja Narva kolledžis. Et tugevdada nende ainete õpetamise teaduslikku ja praktilist pädevust ning tagada õppejõudude järelkasv, on nüüd loodud valdkonnaülene nooremteaduri koht. Sellele võib kandideerida uurimisteemaga, mille eesmärk on uurida ja arendada humanitaarainete didaktikat.

Kandideerijal peab olema humanitaar- või sotsiaalteaduse magistrikraad ning soovitavalt ka üldhariduskoolis töötamise kogemus. Valituks osutunud nooremteadur asub tööle instituudis, kus töötab tema juhendaja. Kandideerida saab 1.–15. juunini SAIS-is ja korraga saab astuda vaid ühele erialale.

Rohkem infot leiab kodulehelt: https://ut.ee/et/oppekavad/humanitaarteadused#admissionreq-collapse ja https://ut.ee/et/sisu/doktorioppe-konkursid.

 

Lisateave: 
Anneli Saro, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprofekaan, anneli.saro@ut.ee

TÜ peahoone

Algas sisseastumine Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse

Canva

2023. aasta parimaks ajalooraamatuks valiti Mati Lauri monograafia talurahva intiimelust

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil