Foto:
Andero Kalju

Humanitaarteaduste magistrikooli sügiskool

Seitsmes humanitaarteaduste magistrikooli (HUMA) sügiskool toimub 24. – 25. novembril 2022 Tartu Ülikooli Raamatukogus. 

Sügiskooli eesmärgiks on anda humanitaarvaldkonna magistrantidele võimalus pidada populaarteaduslik ettekanne oma magistritöö teemal ja saada tagasisidet eri erialade õppejõududelt ja üliõpilastelt. Ettekandega on oodatud osalema eeskätt 2. aasta magistrandid, kuid 1. aasta magistrandid on kutsutud koostama posterettekande.  

Ettekandeks on aega 15 minutit, sellele järgneb 15 minutit diskussiooni. 

Sügiskooli ettekanne ei ole mõeldud niivõrd erialaspetsialistidele, kuivõrd laiemale, interdistsiplinaarsele kuulajaskonnale. Oskus oma eriala populariseerida on tänases akadeemilises maailmas väga oluline. Sügiskooli ettekannet ette valmistades tuleks mõelda sellele, kuidas selgitada oma uurimisprobleemi ja erialast lähenemist teise eriala inimestele ja miks antud uurimistöö on ühiskonnale oluline.  

Palume anda teada oma osalussoovist 10. oktoobriks. Ettekannete pealkirju ja teese (200 sõna) soovime saada 1. novembriks.  

6. oktoobril kl 18.00 toimub tööpaja „Akadeemilise ettekande vormid humanitaarias“, mille viivad läbi prof. Raili Marling ja prof. Leena Kurvet-Käosaar. Tööpajas harjutatakse seda, kuidas sõnastada ettekande pealkirja, koostada teese, valmistuda ettekandeks ja mis on posterettekanne humanitaarias.  

 

Täpsem info tuleb sügisel korraldustoimkonnalt.

Kes soovib osaleda korraldustoimkonnas - palun andke endast märku Anu Ormisson-Lahele (anu.ormisson-lahe@ut.ee). Korraldustöö eest saab kirja Teaduskorralduse praktika (3 EAP).

#teadus #ühiskonnale
Eesti ja Aasia tulevikusuhete raporti esitlemine Parlamendis

Riigikogu väliskomisjonile esitleti Eesti ja Aasia tulevikusuhete raportit

26.09.2022
#teadus
Järv

Neoliberalism ja normiühiskond kui stressiallikas

19.09.2022
#teadus #ühiskonnale

Ahenkora Siaw Kwakye kaitseb doktoritööd „Transcendence, as a theme in theology and technology“

11. oktoobril kell 18.15 kaitseb Ahenkora Siaw Kwakye religiooniuuringute erialal doktoritööd.
13.09.2022